สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปิดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 14 วัน ป้องกัน COVID-19ด่วน ! กระทรวงอุดมศึกษาฯ ประกาศสั่งปิดมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เป็นแบบออนไลน์โดยสามารถเรียนและปฏิบัติการที่บ้านได้ ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการให้อยู่ในดุลยพินิจแต่ละสถาบัน ในวันที่ 1 เม.ย.