สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ) Culinary Science and Foodservice Management (International Program)

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)
Culinary Science and Foodservice Management (International Program)

 
หลักสูตรนานาชาติที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะของการปรุงอาหารหลักสูตรแรกในประเทศไทย เรียนที่ไทย 3 ปี + สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญา 3ใบ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร) #สจล
- Bachelor Degree in Culinary Arts (Business and Hotel Management School, #Switzerland)
- Bachelor Degree in Culinary Arts (Robert Gordon University, #United Kingdom)
 


วิชาเรียนที่น่าสนใจ

 • World Gastronomy
 • Thai Cuisine
 • International Cuisine
 • Culinary food chemistry
 • Food ingredients and interactions for culinary
 • Culinary science and food innovation
 • Culinary media and presentation
 

อาชีพ

 • เชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Chef)
 • เจ้าของธุรกิจหรือทำงานเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานบริการอาหาร (Be an owner or participant in foodservice units)
 • ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาด้านอาหารในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Be an expert on food solution in food related business)
 • เชฟนักเทคนิค / เชฟผู้มีความสามารถพิเศษในหน่วยงานบริการอาหาร (Be Technical / Exclusive chef in foodservice units)
 • นักออกแบบเมนูอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Food Stylist / Product Development)
 • ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษางานด้านอาหารที่ครอบคลุมงานศิลปะการประกอบอาหารและเทคโนโลยีอาหาร (Be an expert or consultant in food area which covers culinary arts and food technology)
 

เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 23 มี.ค. 2563
รายละเอียด (For Thai applicants graduated from oversea and Non-Thai applicants) >> ไฟล์แนบ
รายละเอียด (TCAS รอบที่ 2 สำหรับเด็กมัธยมหรือ EP) >> ไฟล์แนบ

 

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 088-651-6466
Facebook : @culinarykmitl
Line : cusfsem45