สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.คริสเตียน มอบส่วนลด 20,000 บาท เพียง สมัคร - สัมภาษณ์ - ขึ้นทะเบียน ออนไลน์เราเข้าใจในสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างดี
แต่ในเมื่อชีวิตต้องดำเนินต่อไป...เพื่อจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สำหรับน้องๆ #Dek63
สมัคร - สัมภาษณ์ - ขึ้นทะเบียน ออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับส่วนลดทันที 20,000 บาท
(ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย)
คณะที่เปิดรับสมัคร
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขากาจัดการบริการสุขภาพ
4. สาขาวิชากายภาพบำบัด (รับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สกอ.)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
7. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
9. International Program Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management


สนใจสมัคร :  คลิกที่นี่
 
 
รักษาสุขภาพกันด้วยนะ ด้วยความเป็นห่วงทุกๆ คน