สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค้นพบตัวตนที่ใช่ผ่าน DNA นักธุรกิจที่ซ่อนในตัวคุณกับคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุมการดำเนินธุรกิจในโลกแห่งเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกกันว่า ยุค Digital Disruption นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่นักธุรกิจจะต้องมีทักษะความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจได้ตลอดเวลาตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ด้วยการสร้างแตกต่างสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจเหนือคู่แข่ง เพื่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในปัจจุบันการเรียนรู้เพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของธุรกิจในอนาคตได้อีกต่อไป คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองเรียนสิ่งที่สนใจผ่านวิชาเลือกข้ามสาขา ข้ามคณะได้อย่างอิสระ ไปพร้อมกับความเชี่ยวชาญในกระบวนการค้นหา DNA ทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในตัวนักศึกษา ตามแบบฉบับคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ที่เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรพันธุกรรมทางความคิด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ สู่การสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้ โดยยึดหลักแนวคิด 3 ข้อ ดังนี้

            1. การจัดการธุรกิจคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จในทุกอาชีพ
            2. คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม พร้อมเปลี่ยนการค้นหาให้เป็นการเริ่มต้นการทำธุรกิจในแบบฉบับของตนเอง
            3. คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม คือพื้นที่ทดลองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ สู่การประสบความสำเร็จในอนาคต
 
 
ซึ่งแนวคิดและกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดนี้จะทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในทักษะการบริหารธุรกิจสู่การสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแบบฉบับของตนเอง โดยปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนด้วยกันทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่
 

1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

เรียนกับตัวจริงในอุตสาหกรรมการบิน ติดปีกสู่ธุรกิจการบินแบบครบวงจรพร้อมได้เรียนทั้งบริการและบริหารจัดการ พร้อมฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรและสายการบินชั้นนำระดับประเทศ เรียนจบไปอนาคตสดใส รายได้ดี ไม่มีตกงานแน่นอน
 

2. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

เรียนรู้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ทำการตลาดระหว่างประเทศได้ สามารถนำเข้า-ส่งออกสินค้าเป็น ฝึกทักษะแนวคิดการพลิกวิกฤติเป็นโอกาส พร้อมรับมือกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกอยู่เสมอ
 

3. สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

เรียนรู้การบริหารจัดการในแบบฉบับธุรกิจยุคดิจิทัล พร้อมทักษะการคิด วิเคราะห์ และวางแผนในแบบฉบับของนักบริหาร เก่งจัดการทั้งเรื่องคน เรื่องงาน เรื่องเงิน และการเจรจาต่อรอง มีความสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้จริง เช่น โครงการ Salon Business Management ที่มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือกับชลาชล อคาเดมี่ สถาบันสอนทำผมระดับประเทศ มาร่วมดีไซน์หลักสูตรวิชาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการคนในธุรกิจซาลอน เป็นต้น
 

4. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

เรียนรู้อย่างลงลึก เก่งเรื่องการขาย จับเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้ สามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้จริง พร้อมเรียนกับนักการตลาดดิจิทัลตัวจริงของวงการ 
 

5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ด้านดิจิทัล การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมลงมือทำจริงในธุรกิจ Startup และ Smart Enterprise เรียนจบแล้วสามารถทำธุรกิจได้จริง ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาและทดลอง
 

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการสร้างธุรกิจด้วยหลักสูตรทันสมัยอย่างเข้าใจ สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารอย่างแท้จริง ได้ลงมือทำธุรกิจจริงอีกด้วย
 


นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ยังได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยากรภายนอกในแวดวงธุรกิจที่ประสบความเสร็จจากหลากหลายวงการ ด้วยการเชิญมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้ทุกวันนี้คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุมมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในตัวเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่การเป็นนักบริหารธุรกิจคุณภาพที่ประสบความสำเร็จได้ เมื่อคุณก้าวเข้ามาที่คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุมแล้ว คุณจะรู้ว่าที่นี่คือสถาบันการศึกษาที่พร้อมเปลี่ยนสถานะการค้นหาให้กลายเป็นการค้นพบตัวตนที่ใช่ เพื่อเปลี่ยนอนาคตคุณไปตลอดกาล
 ค้นพบสิ่งที่ใช่ กับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
สมัครเรียนได้ที่ >> https://bit.ly/3al9rmI
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3bloGfo
โทร. 05-5791111 ต่อ 2354
www.spu.ac.th
#SBS #SripatumBusinessSchool
#บริหารธุรกิจศรีปทุม
#บริหารธุรกิจทักษะที่ทุกอาชีพต้องมี
#คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง