สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กฎเหล็ก 9 ข้อฝึกการใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตไวรัส COVID-19

บทความนี้พี่ๆ AdmissionPremium จะมาชวนทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือหลังจากสถานการณ์ไวรัสระบาดทั่วโลก มาเตรียมฝึกใช้ชีวิตให้เป็นปกติ รับสิ่งปกติใหม่ หรือ New Normal ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสระบาดที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน ด้วย กฎ 9 ข้อฝึกใช้ชีวิตให้ปกติ ท่ามกลางวิกฤตไวรัส COVID-19 ถ้าเราอยากรักษาสุขภาพตัวเองและครอบครัว หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติได้ จะมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง มาดูกัน


รับฟังข่าวสาร ไม่ตื่นตระหนก แต่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอด

หมั่นล้างมือบ่อยๆ ฝึกไอจามให้ถูกวิธี

ไม่เอามือจับหน้า ปาก จมูก และตา

ใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกัน 
จนชินเป็นนิสัย

ฝึกทำกิจกรรมนอกบ้านคนเดียวให้ชิน ทำ Social Distancing ให้เป็นปกติ รวมถึงการออกไปซื้อของ เข้าร้านอาหารหรือเดินทางต่างๆ

เลี่ยงกิจกรรมแบบรวมหมู่ หรือสถานที่ที่คนเยอะ เช่น คอนเสิร์ต แข่งกีฬา โรงหนัง ไนต์คลับ นิทรรศการ อีเวนต์ งานสังคม พิธีการทางศาสนา ปาร์ตี้ส่วนตัว

ถ้าเลี่ยงการเข้ากิจกรรมสังคมไม่ได้ ให้เซฟตัวเอง เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของร่วมกับใคร ยืนห่างกันในระหว่างทำกิจกรรม ล้างมือบ่อยๆ

เดินทางออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด อย่าออกจากบ้านหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะถ้าไม่จำเป็น

เตรียมทำงานที่บ้าน (Work From Home) ให้คล่อง รวมทั้งการเข้าเรียนแบบออนไลน์ และเรียนรู้การใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ


หลังจากนี้ไป เชือว่าวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะคนไทย้ราจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมากแน่นอน เราจะได้เห็นและเข้าไปสัมผัส ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ทั้งด้านการเรียน การทำงาน การช้อปปิ้ง การทำธุรกิจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
ซึ่งเราหวังว่าเพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนจะสามารถปรับตัว เตรียมการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้กันได้อย่างรู้เท่าทันนะ 


ที่มา : 
a day BULLETIN 
StayTheFuckHome