สอบเข้ามหาวิทยาลัย

15 หลักสูตร นานาชาติ ม.รังสิต (ป.ตรี)


15 หลักสูตร นานาชาติ ม.รังสิต (ป.ตรี)  INTERNATIONAL PROGRAMMES
1. International Business
2. Information and Communication Technology
3. Interior Design
4. Applied Chemistry
5. Biomedical Science
6. Communication Arts
7. International Political Economy and Development
8. Fashion Design
9. Nursing Science
10. Biomedical Engineering
11. Hospitality Industry
12. Civil Engineering
13. Product Design
14. Architecture
15. Electrical Engineering
 

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร >> www.rsuip.org