สอบเข้ามหาวิทยาลัย

6 เหตุผล ทำไมต้องเรียน MUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเป็น “คนเก่ง” มิใช่แค่การมีพื้นฐานทางวิชาการและทฤษฎีในห้องเรียนที่แม่นยำเท่านั้น แต่การเดินทางเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะประสบการณ์นอกห้องเรียนคือสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมให้บุคคลหนึ่งสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ เข้าใจสังคม วัฒนธรรม และมีความสามารถในการเอาตัวรอดได้ ซึ่งหนึ่งในการเดินทางที่สามารถทำให้น้องๆ ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนก็คือการเป็น “นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ” นั่นเอง
 
 
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศนั้นมีข้อดีหลายอย่าง ทั้งในด้านการฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่โลกศตวรรษที่ 21 การได้รับระบบการศึกษาและความรู้ที่แตกต่างจากเดิม เพราะแต่ละประเทศก็มีระบบการศึกษาแตกต่างกันออกไป ทำให้เราได้รับความคิด ได้ฝึกวิเคราะห์ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิตของชนชาตินั้นๆ เพื่อนำมาปรับใช้ ได้ออกไปสัมผัสกับโลกกว้างที่เป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ ได้ฝึกภาษาและทักษะทางการสื่อสารให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือการได้รับความรู้และค้นพบตัวตนของตัวเอง
 

 
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เรียกสั้นๆว่า “มหิดล อินเตอร์” หรือ MUIC ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยจุดเด่นของวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล คือการเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีเครือข่ายให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกว่า 100 มหาวิทยาลัยคู่สัญญามากกว่า 26 ประเทศทั่วโลก เช่น ทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา เอเชีย และโอเชียเนีย (ลิงค์ https://muic.mahidol.ac.th/thai/study-abroad/partner-universities/) การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพิ่มพูนประสบการณ์ทางการศึกษาของนักศึกษาผ่านการบูรณาการประสบการณ์หลักสูตรนานาชาติหลากหลายประสบการณ์ เช่น
 
  • มีโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา เช่น Young Ambassador Scholarships, ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program, ASEAN University Network- ASEAN Credit Transfer System (AUN-ACTS) เป็นต้น
  • เรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ และมีความแข็งแกร่งทางด้านภาษาเนื่องจากเป็นประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง
  • ได้พบเพื่อนใหม่และเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
  • เข้าร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาการการรับรู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • อิสระในการเลือกเดินทางไปแลกเปลี่ยนยังประเทศที่ต้องการในหลายทวีปทั่วโลก
  • ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกภาษาที่สาม นำไปสู่การต่อยอดเพื่อใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้
ดังนั้นหากน้องๆ มัธยมปลายคนไหนกำลังมองหามหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ สามารถเสริมสร้างศักยภาพทั้งความรู้ด้านวิชาการอย่างเป็นเลิศ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในแบบฉบับเจ้าของภาษา และประสบการณ์นอกห้องเรียนที่สามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ ที่ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล หรือ MUIC คือคำตอบที่ดีที่สุดของน้องๆ ที่พร้อมเปิดรับทุกคนให้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ได้จริง
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://muic.mahidol.ac.th/thai/study-abroad/partner-universities