สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ สู่การทำงานที่มั่นคงในสถานการณ์ของประเทศไทยทั้งในปัจจุบัน – อนาคต งานที่มีความมั่นคงในอาชีพมากที่สุดงานหนึ่ง คือ การเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ซึ่งในขณะนี้มีข้าราชการทั่วประเทศกว่า 2 ล้านคน กระจายอยู่ใน 20 กระทรวง ทุกรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดภาครัฐ ฯลฯ

น้องๆ หลายคนคงกำลังมองหา สาขาวิชาที่จบแล้วมีงานทำ มีความมั่นคงในอาชีพ มีสวัสดิการที่ดี ได้รับการยอมรับและความภาคภูมิใจในชีวิตและครอบครัว

รับราชการ ชีวิตดี อนาคตดี อย่างไร


1. มีความมั่นคงในชีวิตการทำงานอย่างดี
2. มีบำเหน็จบำนาญ เมื่อเกษียนจากราชการ  
3. สวัสดิการในระบบราชการ
4. มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
5. มีความมั่นคงทางการเงิน
6. ราชการเป็นที่ยอมรับในสังคม
7. ทายาทและคู่สมรสของเราจะได้รับเงินตกทอดเมื่อเราเสียชีวิตลง 

จาก 7 ข้อข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเข้า รับราชการ มีอนาคต  ความมั่นคงในชีวิต  หน้าที่การงานที่ดี  มีเงินเดือนประจำทุกเดือนไม่ต้องเดือนร้อนเรื่องเงินทอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ บางอย่างระบบราชการก็เบิกได้  ที่พักก็มีให้อย่างสะดวกสบาย ไปจนถึงเราเสียชีวิต ครอบครัวเราก็ยังได้เงินช่วยต่างๆ มากมาย  งานราชการจึงเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป นั่นเอง


ขอแนะนำ “คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำหรือนักบริหารจัดการที่มีนวัตกรรม ทันสมัย ก้าวไกลเทคโนโลยี สร้างการเปลี่ยนแปลง นำสังคมสู่ความยั่งยืน โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สายอาชีพที่มั่นคงต่างๆมากว่า 16 ปี และยังคงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป ปัจจุบันเปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เรียนจบได้ภายใน 3 ปี (สามารถสอบเทียบโอนได้) โดยมีทุนการศึกษา และส่วนลดค่าเทอมให้แก่ผู้ที่สมัครในปีการศึกษา 2563 นี้อีกด้วย 

ด้านการดูแลนักศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นั้น ทางคณะฯดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ที่พร้อมให้คำปรึกษาน้องๆ เสมือนคนในครอบครัว โดยมีสโลแกนที่ว่า “เมื่อก้าวเข้ามา เจ้ากับข้าพี่น้องกัน” น้องๆจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
 
  • มีทั้งภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
  • เรียนจบได้ภายใน 3 ปี (สามารถสอบเทียบโอนได้)
  • มีทุนการศึกษาให้ผู้สนใจเรียนจำนวนมาก
  • มีความร่วมมือกับองค์กรรัฐ และเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ให้น้องๆ ระหว่างเรียน
  • สร้างทักษะในการทำงานยุคดิจิทัล ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการมีจิตอาสา
 

แนวทางประกอบอาชีพหลังเรียนจบ รัฐประศาสนศาสตร์รับราชการภาครัฐ
ข้าราชการส่วนกลาง
      - กระทรวง กรม องค์กรในสังกัดของรัฐ องค์การมหาชน  และรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการส่วนภูมิภาค
      - จังหวัด อำเภอ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
      - กทม. อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา

ทำงานภาคเอกชน
      - พนักงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
      - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      - ฝ่ายนโยบายและแผนงานของทุกบริษัท
      - พนักงานธนาคาร

ประกอบธุรกิจส่วนตัว
      เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองทั้ง Online และ Offline Business


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0996435547 (ดร.กฤตติกา)
Facebook : www.facebook.com/newpadpu 
เว็ปไซต์ : pa.dpu.ac.th

และสำหรับน้องๆที่สนใจ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีส่วนลดสูงสุดถึง 15,000 บาท เพียงติดต่อสอบถามผ่าน www.facebook.com/newpadpu  ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 นี้เท่านั้น

 


อ้างอิง
www.trueplookpanya.com
campus.campus-star.com
www.ocsc.go.th