สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 สิ่งที่จะได้จากการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่


5 สิ่งที่จะได้จากการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่

เรียนรู้การบริหารภาครัฐยุคใหม่ กับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration @DPU


สร้างทักษะที่แตกต่างเพิ่มศาสตร์วิชาการสมัยใหม่ลงพื้นที่ศึกษาจริงกับชุมชน
ผลิตนักศึกษายุคใหม่สู่ตลาดงานทำงานได้มากกว่าด้วยความรู้สหวิทยาการ


โอกาสในสายงานที่มากกว่าอาทิเช่น..
สอบเข้ารับราชการในหน่วยงานภาครัฐ ทำงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทำได้ #รัฐประศาสนศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สมัครเรียนวันนี้-31 ก.ค. 63 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท'
 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> www.dpu.ac.th
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์