สอบเข้ามหาวิทยาลัย

6 เหตุผลทำไมต้องเรียนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต


6 เหตุผลทำไมต้องเรียนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต


มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศไทยและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับการยกย่องในความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานการสอนระดับนานาชาติ RSU ได้รับการจัดอันดับในหมวดหมู่สูงสุด (จากห้าระดับที่เป็นไปได้) ในการตรวจสอบการประกันคุณภาพที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานมาตรฐานการประเมินและประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ


ด้วยประวัติย้อนหลังไปถึงปี 1986 RSU มีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามากกว่า 28,000 คนในหลักสูตร 134 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 87 หลักสูตรปริญญาโท 36 ปริญญาและปริญญาเอก 11 หลักสูตร)


มีบริเวณการเรียนรู้ที่กว้างขวาง
วิทยาเขตหลักตั้งอยู่บนพื้นที่ 296 ไร่ (หรือ 47.4 เฮกตาร์หรือ 117 เอเคอร์) ในตำบลหลักหกของจังหวัดปทุมธานีและใช้เวลาขับรถ 30 นาทีจากตัวเมืองกรุงเทพฯ ล้อมรอบด้วยสนามกอล์ฟสองแห่งทะเลสาบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาร้านอาหารและแหล่งช็อปปิ้งชั้นเยี่ยมวิทยาเขตหลักมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและสภาพแวดล้อมการเรียนที่เหมาะ

มีที่พักมากมายทั้งในมหาวิทยาลัยและที่พักอื่นโดยรอบ

เข้าถึงได้ง่ายด้วยระบบขนส่งสาธารณะสำหรับนักเรียนที่อาจต้องการอาศัยอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ
 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต >> www.rsuip.org