สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 นักเรียนชายและหญิง "ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้"

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

นักเรียนชาย จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้
กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม
นักเรียนหญิง จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้
ไว้ยาวตามความเหมาะสมและ รวบให้เรียบร้อย


ห้าม ดัดผม ย้อมสีผม ไว้หนวดเครา
ห้ามตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงหรือสัญลักษณ์

*ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
โดยที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ข้อมูลเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่