สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชมผลงานเด็กไทยในงานไทยแลนด์ ไอที คอนเทสต์ 2016

UploadImage

         เนคเทคชวนชมศักยภาพเยาวชนไทยด้านไอที ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคมที่หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 

         ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนคเทคร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด จัด “ มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 " หรือ “Thailand IT Contest Festival 2016” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ From STEM to Startup : สรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์บ่มเพาะธุรกิจ Startup ไทย” ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อเข้าประกวด เวทีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดให้มีการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยกับผลงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อยอดสู่การใช้งานได้จริง สร้างโอกาสสู่การเริ่มต้นธุรกิจหรือสตาร์อัพเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด 

       ภายในการจัดงาน มีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านไอทีของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศใน 4 กิจกรรม คือ 

1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 (The Eighteenth National Software Contest: NSC 2016) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเกมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประมวลผลภาษาไทย Internet of Things โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์โปรแกรม Open Source สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทยโดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย 

2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteenth YoungScientist Competition: YSC 2016) สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงานIntel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคตในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์พิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

3. การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC2016) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศเพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์สร้างสรรค์อุปกรณ์สำหรับ Smart Farm, Smart Home และSmart Machine 

4. โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”ที่ได้รับการสนับสนุนมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงและมีผลงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลงานสู่การนำไปใช้งานได้จริงโดยเน้นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสาเพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย 

         ทั้งนี้งานดังกล่าวได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2559 ที่หอประชุมมหิศรอาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชโยธินเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถเข้าชมการนำเสนอผลงานได้ฟรี“


ที่มา : เดลินิวส์