สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Culinary Science and Foodservice Management (CuSfSeM) คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. ให้ทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตรนานาชาติที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะของการประกอบอาหารหลักสูตรแรกในประเทศไทย และเรียนที่ไทย 3 ปี + สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี 

ได้รับปริญญา 3 ใบ
1. Bachelor of Science (Culinary Science and Foodservice Management) จาก KMITL(Thailand)
2. Bachelor Degree in Culinary Arts จาก Business and Hotel Management School(Switzerland)
3. Bachelor Degree in Culinary Arts จาก Robert Gordon University (United Kingdom)

ทักษะที่ได้จากการเรียน

วิทยาศาสตร์อาหาร (Food Science)
วิทยาศาสตร์ขององค์ประกอบอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอาหารระหว่างการปรุง
ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Art)
ศิลปะการปรุงอาหาร การตกแต่ง และการนำเสนอเมนูอาหาร
การบริหารจัดการ (Management)
การบริหารจัดการทรัพยากร การคำนวณต้นทุน กำไร อัตราส่วนวัตถุดิบ แรงงานในธุรกิจการบริการอาหาร
ภาษา (Language)
ภาษาอังกฤษและเยอรมัน ในการสื่อสารและการทำงานในสายธุรกิจการบริการอาหาร
 

ทุนการศึกษา

ที่สำคัญทางหลักสูตร Culinary Science and Foodservice Management คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. ได้จัดสรรทุนแก่นักศึกษาในหลักสูตรทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียนดี เพราะ “CuSfSeM” ไม่ได้มีหน้าที่แค่ให้ความรู้และทักษะความสามารถทางวิชาการเพียงด้านเดียว แต่ “CuSfSem” ยังเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ >>> ไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel.: 088-6516466
Facebook : @culinarykmitl
Line id: cusfsem45