สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมบิน(ในประเทศ) แต่ลืมบัตรประชาชน ใช้เอกสารเหล่านี้แทนได้

หลังจากสายการบินภายในประเทศได้หยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 ได้กลับมาเปิดน่านฟ้ากลับมาบินอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา แม้จะเปิดบริการยังไม่เต็มที่แต่ก็มีหลายคนที่จำเป็นต้องใช้บริการ โดยเฉพาะ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา หรือวัยทำงานที่ต้องเริ่มกลับมาทำงานในแบบ "New Normal"

เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม ทุกอย่างน่าจะพร้อมให้กลับไปเรียนไปทำงานที่เรารักได้ แต่! ดันลืมบัตรประชาชนในบางรายอาจจะทำหายแล้วจะใช้อะไรยืนยันตัวตนได้บ้าง ? วันนี้ Admission Premium จะมาแชร์ เอกสารที่สามารถใช้แทนบัตรประชาชนตัวจริงได้  มาดูกันว่าเอกสารอะไรจะสามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้


1. ใบขับขี่
ใบขับขี่เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่ราชการออกให้ และยังมีข้อมูลครบถ้วนมีทั้งรูปใบหน้า, ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้

2. พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง)
เพราะเป็นเอกสารสำคัญที่สามารถยืนยัน ตัวตนและสัญชาติ เมื่อจะเดินทางไปต่างประเทศ เปรียบเสมือนบัตรประชาชนในอีกรูปแบบนี่เอง ถึงจะเดินทางภายในประเทศก็สามารถใช้พาสปอร์ตเช็คอินได้

3. สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรประชาชนก็สามารถใช้แทนได้นะ แต่ต้องเห็นใบหน้าของผู้เดินทางชัดเจนด้วย

4. บัตรนักศึกษา/บัตรข้าราชการ
สำหรับน้องๆวัยเรียน และข้าราชการ ในกรณีที่ลืมบัตรประชาชนสามารถใช้ บัตรนักศึกษา/บัตรข้าราชการ แทนได้แต่ตรวจเช็ควันหมดอายุด้วยหากหมดอายุไม่สามารถใช้ได้

5. ใบแจ้งความ
หากลืมบัตรประชาชนสามารถใช้ สำเนาใบแจ้งความได้ 


** ปล. เฉพาะสนามบินดอนเมืองสามารถไปขอได้ที่ สน.ย่อย ชั้น 1 ติดกับประตู 8 / เอกสารที่ได้ เป็นใบกระดาษ A4 ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีข้อมูลและรูปถ่ายเหมือนในบัตรประชาชนทุกอย่าง โดยเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท