สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สำหรับคนที่ชอบ "วิศวะ+การแพทย์"


วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชที่นำเอาความรู้ทางด้าน "วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์" มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
พื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์  หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน
สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง
วันนี้พี่เลยมาแนะนำว่าหากน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเรียนสาขานี้ 4 ปีต้องเรียนอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ


ปี 1 เรียนพื้นฐานของวิศวกรรม
เช่นเดียวกับวิศวกรรมสาขาอื่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ทั่วไป การเขียนโปรแกรม เขียนแบบวิศวกรรม และเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่นวิชาภาษาไทย อังกฤษ จิตวิทยา
ปี 2 เรียนวิชาพื้นฐานของสาขา
เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ วงจรกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุวิศวกรรม ชีวกลศาสตร์สรีรวิทยาพื้นฐานปี 3 จะเข้าตัวเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์
anatomy และ การประยุกต์ใช้งานในด้านการแพทย์ เริ่มเรียนด้านเครื่องมือการแพทย์ เช่น ระบบควบคุม ชีววัสดุ การออกแบบในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
การวัดและเครื่องมือทางชีวการแพทย์

ปี 4 เน้นทำโปรเจคเป็นวิชาเลือก
ทำโปรเจคเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์หรือการออกแบบนวัตกรรมการแพทย์อื่นๆ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ เรียนจบทำอาชีพอะไร?
1. นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. วิศวกรในบริษัทเอกชนหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับ วิจัยพัฒนา ผลิต ขาย ซ่อมบำรุง ติดตั้ง
3. วิศวกรชีวการแพทย์/วิศวกรประจำโรงพยาบาล
4. ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว


บทความแนะนำจากพี่ๆภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สจล. :  https://www.admissionpremium.com/engineer/news/4739