สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ กับ คณะรัฐศาสตร์เรียนต่างกันอย่างไร ?


กฎหมายกับสังคมทั้งสองอย่างนี้มีเกี่ยวข้องกัน เพราะกฎหมายที่ร่างขึ้นมานั้นเพื่อบังคับใช้ในสังคม
มีไว้เพื่อประชาชนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เมื่อพูดถึงกฎหมายกับสังคมแล้ว น้องๆหลายคนน่าจะนึกถึงนักนิติศาสตร์กับนักรัฐศาสตร์ 

และมีความสงสัยว่านิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์นั้นต่างกันยังไงใช่ไหมคะ  มาดูไปพร้อมๆกันค่ะ ว่าต่างกันอย่างไร..

นิติศาสตร์
การเรียนที่เน้นเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ทำความเข้าใจข้อบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ 

รัฐศาสตร์
การเรียนที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ค่อนข้างที่จะเป็นแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญา


อาชีพของนักนิติศาสตร์ ที่น้องๆคุ้นก็คง การเป็น ผู้พิพากษา อัยการ หรือทนายความ แต่น้องๆทราบหรือไม่ว่า 
จบนิติศาสตร์ยังสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน และยังสามารถทำงานด้านกฎหมายทั่วไปได้ด้วย

อาชีพของนักรัฐศาสตร์ ที่หลายๆคนมองว่าจบแล้วจะต้องเป็นปลัดอำเภอ

จริงๆแล้วจบรัฐศาสตร์ออกมานั้นสามารถทำงานทางสายงานปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐได้ 
หรือแม้กระทั่งงานด้านการจัดการบริหารคน หรือในองค์กรต่าง ๆได้อีกด้วย