สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สัตวแพทย์ กับ สัตว์ศาสตร์/สัตวบาล เรียนต่างกันอย่างไร?


น้องๆหลายคนที่กำลังลังเล หรือกำลังตัดสินใจว่ากำลังจะเรียนคณะอะไรดี ระหว่าง สัตวแพทย์กับสัตวศาสตร์
วันนี้พี่มีคำตอบให้ ว่าคณะสัตวแพทย์กับสัตวศาสตร์หรือสัตวบาลนั้นเรียน และ หน้าที่ที่ต้องทำเป็นอย่างไร