สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เภสัชศาสตร์ VS บริบาลเภสัชกรรม เรียนต่างกันอย่างไร


น้องๆหลายคนกำลังตัดสินใจ ว่าระหว่างเภสัชศาสตร์กับบริบาลเภสัชกรรม จะเลือกเรียนสาขาไหนดี 
วันนี้พี่ได้ทำเปรียบเทียบทั้งสองสาขามาให้แล้วค่ะ ถึงแม้ว่าทั้งสองสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับยาเหมือนกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างกันนะ