สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อาชีพ นักวางแผนทางการเงินและการลงทุน ต้องเรียนอะไร?

การวางแผนการเงินและการลงทุน เริ่มเป็นที่นิยมในเมืองไทยแบบวงกว้างเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนหันมาสนใจวางแผนการเงินการมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับอาชีพนักวางแผนการเงินที่อาจจะมีจำนวนไม่มากและเพียงพอต่อการให้คำปรึกษา จึงได้เกิดเป็นที่มาของ สาขา​วิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน 

ซึ่งบทความนี้ Admission Premium จะขอพาทุกคนไปรู้จักว่าสาขานี้เรียนอะไร เกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะหรือไม่ แล้วจบนอกจากนักวางแผนทางการเงินจะประกอบอาชีพอะไรได้อีก ตามมาดูกันเลย


นิยามสายอาชีพ นักวางแผนทางการเงินและการลงทุน (Financial and Investment Planners)
หลักสูตรการเรียนการวางแผนการลงทุน เป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจและใหม่มากๆในบ้านเรา เรียนเกี่ยวกับการเงินเป็นหลักรวมถึงทำหน้าที่จัดการระบบชีวิตเพื่อสร้างผลกำไรที่ดีและความมั่นคง น้องๆที่สนใจในด้านการวางแผนทางเงินจะได้เรียนรู้และเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนการเงินได้ในอนาคต และที่สำคัญคือเรียนสาขานี้สามารถสอบ #CFP (Certified Financial Planner ) โดยไม่ต้องอบรมเพิ่ม


ต้องเรียนอะไรบ้าง?

- พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
อธิบายถึงความหมายความสำคัญของการวางแผนการเงิน บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของการวางแผนการเงิน

- การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
แนวคิดการลงทุนและการวางแผนการลงทุน กระบวนการในการวางแผนการลงทุน การคำนวณอัตตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์การลงทุน

- การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
วิธีการป้องกันและจัดการความเสี่ยงภัยของบุคคล ทั้งในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน

- การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
องค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้ง การวางแผนการเกษียณ โดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงิน ตามหลัก Six Step


อาชีพที่เกี่ยวข้องหลังเรียนจบ
- นักวางแผนการเงินมืออาชีพ (Financial Planner)
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
- ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
- ที่ปรึกษาด้านการเงิน
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- ผู้ประกอบการ
- นักการเงินของบริษัท (Corporate Finance)
- นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

ตัวอย่างสถาบันที่มีสอนหลักสูตรนี้โดยตรง
- สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- สาขาการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- สาขาการเงินและการลงทุน (Coperate Finance and Investment) มหาวิทยาลัยรังสิต

รายได้และฐานเงินเดือน
15,000-20,000 บาท (ไม่รวมค่า Commission ค่าวิชาชีพ ค่าส่วนแบ่งรายปี และอื่นๆ)


#ข้อควรรู้สำหรับการเป็น นักวางแผนการเงินมืออาชีพ
นักวางแผนทางการเงินและการลงทุน เป็นอีกหนึ่งอาชีพเฉพาะทางต้องขึ้นทะเบียนหรือการให้ใบอนุญาติฯ ซึ่งมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของงานบริการทางการเงินนั้นๆ ส่วนหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐฯ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน กลต. และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น และในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องมี “ใบอนุญาต” ในการทำงาน ทั้งในส่วนของทางฝั่งประกัน และฝั่งการลงทุน

ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองนักลงทุนหรือแม้แต่ประชาชนคนทั่วไปต่างกังวลถึงการใช้จ่ายและการลงทุนอย่างไรจะให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด จึงเป็นหน้าที่ของนักวางแผนทางการเงินและการลงทุน ที่จะเข้ามามีบทบาทนอกจากจะให้คำแนะนำแล้ว ยังมีหน้าที่ในการช่วยเลือกการลงทุนที่เหมาะแก่ลูกค้าด้วยนอกจากนี้ยังมีค่าคอมมิชชั่นจากการแนะผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประกันชีวิต กองทุนรวม จากทางแบรนด์อีกด้วยขอบคุณข้อมูลจาก
bu.ac.th/th/business/financial-and-investment-planning 
https://www.thaipfa.co.th/article/

http://www.wci.co.th 
https://www.matichon.co.th/publicize/news_607469 
https://aommoney.com/stories/insuranger