สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไทย เข้าชิงรางวัลระดับ Asia 2020 Times Higher Education Awards Asia 2020

ประกาศออกมาแล้วสำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Times Higher Education Awards Asia 2020 ซึ่งเป็นเหมือนรางวัลออสการ์ของสถาบันอุดมศึกษา “Oscars of higher education” นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่จะเป็นสปอตไลท์ส่องไปยังสถาบันต่างๆ เพื่อให้ได้บอกกับทั่วโลกว่าแต่ละสถาบันกำลังทำอะไร เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบ้าง

ในปีนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. / KMITL) ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Times Higher Education Awards Asia 2020 ในด้าน International Strategy of the Year ซึ่งคัดเลือกจาก 150 สถาบัน ผ่านการคัดเลือกเหลือเพียง 60 สถาบัน จาก 30 ประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ส่งผลงานเข้ามาประกวด โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่มีมหาวิทยาลัยไทย ได้รับการเสนอชื่อ การประกาศรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

รางวัลด้าน International Strategy of the Year วัดจากความสำเร็จในด้านกลยุทธและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ความพร้อมในการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติและการรองรับนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนภาพลักษณ์และความมุ่งมั่นในการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยสจล.ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ KMIDS, CMKL, KOSEN, และ Ecole 42 ประกอบในการประกวด

 

สถาบันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Times Higher Education Awards Asia 2020 ในด้าน International Strategy of the Year สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
Abdullah Gül University 
Amity University
Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS Global
Showa Women’s University
Southern University of Science and Technology (SUSTech)
Tianjin University, International Engineering Institute
Xiamen University 

ข้อมูลจาก : www.timeshighereducation.com