สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาภาษาจีน กับ สาขาภาษาจีนธุรกิจ เรียนต่างกันอย่างไร?การเรียนภาษาที่ 3 นั้นมีประโยชน์มากนะคะ เพราะจะช่วยให้เราได้เปรียบ การทำงานในอนาคตมากกว่าผู้ที่ได้ 1 หรือ 2 ภาษา แน่นอน วันนี้พี่ก็ได้มี สาขาภาษาที่มาแรงและน่าเรียนนั่นก็คือสาขาภาษาจีนค่ะ เผื่อจะเป็นตัวเลือกให้น้องๆที่ยังลังเล ว่าจะเรียนภาษาจีนหรือภาษาจีนธุรกิจ มาดูกันค่ะว่าสองสาขานี้เรียนต่างกันอย่างไรและในอนาคตสามารถประกอบอาชีพอะไรบ้าง
 

 


คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาจีน
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เน้นศึกษา หลักภาษา ไวยากรณ์จีน วรรณกรรมจีน  ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียกง่ายๆว่าเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาจีน


สาขาภาษาจีนธุรกิจ
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
ศึกษาภาษาจีน ฟังพูดอ่านเขียนเหมือนกับสาขาภาษาจีนทุกอย่างแต่จะเน้นเรียนเกี่ยวกับการค้าในจีน ภาษาจีนในเชิงธุรกิจและบริการ การเจรจาต่อรองธุรกิจกับชาวจีน

สาขาภาษาจีน
เรียนจบแล้วทำงานเกี่ยวกับ?
บุคลากรการต่างประเทศทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์สอนภาษาจีนตามสถาบันศึกษา แอร์โฮสเตส หรือ ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน มัคคุเทศก์
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
เรียนจบแล้วทำงานเกี่ยวกับ?
พนักงานบริษัททั้งภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและบริการ บุคลากรการต่างประเทศ ผู้ประสานงาน ล่าม นักแปล นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ครู อาจารย์ ฯลฯ


รีวิวสาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : https://www.u-review.in.th/th/edu/34223