สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"สายหมอแผนไทย" หลักสูตรการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หลักสูตรการแพทย์แผนไทย 

“เนื่องจากเทรนด์สุขภาพกำลังขยายตัวมากขึ้น คนไทยเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตนเองและคนใกล้ตัวมากขึ้น อีกทั้งความต้องการในธุรกิจด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่างๆ กำลังเป็นที่น่าสนใจ แต่ยังขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย ที่นี่สอนให้เป็นมากกว่าหมอไทยด้วยองค์ความรู้เจาะลึกตามวิธีการรักษาแบบโบราณ เพิ่มเติมความรู้ด้านแพทย์ทางเลือก และสอนความรู้ธุรกิจที่สามารถสร้างและต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการสำหรับน้องๆที่ชอบด้านสุขภาพ และสนใจธุรกิจด้านสุขภาพ”

ปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มความพร้อมให้กับน้องๆทุกคน #ไม่จบวิทย์ก็เรียนได้
ปูพื้นฐานความรู้ เปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจ
เรียนรู้การตรวจและวินิจฉัยโรคตั้งแต่ปี 1 
ฝึกทำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตัวเอง
เรียนรู้ และลงมือปรุงยาไทยด้วยกรรมวิธีแบบโบราณที่ไม่เหมือนที่ไหน
เรียนรู้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
เปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจด้านสุขภาพ #กู้ กรอ. และ กยศ.ได้เต็ม

 สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร : https://cim.dpu.ac.th/traditional-thai-medicine.html
 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

COLLEGE OF INTEGRATIVE MEDICINE (CIM)

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม. 10210

โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 458,259

โทรสาร : 02-954-7911

อีเมล : cim@dpu.ac.th

Facebook : www.facebook.com/cimdpu

Instagram : www.instagram.com/cim_dpu