สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว 7 คณะยอดฮิตสายวิทย์สุขภาพ แบบเข้าใจง่าย

บทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium จะมารีวิว คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบบเข้าใจง่ายใน 3 บรรทัดให้น้องๆ ม.ปลายทุกคนได้เตรียมทำความเข้าใจกันไว้ก่อนยื่นสอบเข้าเรียนต่อ มาดูกันว่าแต่ละคณะสาขาเรียนยังไง เหมาะกับใคร และมีอะไรน่าใสนใจบ้าง โดย คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ ที่มีสอนในสถาบันอุดมศึกษาในไทย หลักๆ จะประกอบไปด้วยคณะสาขาดังนี้


คณะทันตแพทยศาสตร์
- เรียน 6 ปี มีต่อสาขาเฉพาะทางอีก 1-3 ปี จบมาเป็นหมอฟัน ประจำโรงพยาบาลหรือเปิดคลินิกของตัวเอง
- ต้องเก่งทั้งวิชาการและงานฝีมือ เหมาะกับคนหัวดีมากๆ มีความละเอียด อดทนสูง 
- คนเก่งแข่งกันสอบเข้าเยอะ เปิดรับน้อย แต่อนาคตเด่น รายได้ดี ไม่จน ไม่ตกงาน 

คณะแพทยศาสตร์
- เรียน 6 ปี จบมาเป็นหมอ มีต่อเฉพาะทางอย่างน้อย 3 ปี
- จบมาไม่ต้องกลัวตกงาน เพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปี หมอก็มีไม่พอกับงาน
- คณะที่ขึ้นชื่อว่ามีแต่หัวกะทิ เป็นเลิศในแง่วิชาการ ขึ้นชื่อว่าเรียนหนักมาก แต่ทำงานเครียดหนักกว่า 

คณะเภสัชศาสตร์
- เรียน 6 ปี จบมาเป็นเภสัชกร วิชาพื้นฐานที่เน้นคือ เคมี ชีวะ และภาษาอังกฤษ
- มีสาขาย่อย 2 สาย คือ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (สายผลิต) และ การบริบาลทางเภสัชกรรม (สายคลินิก)
- ทำงานได้หลากหลาย ตั้งแต่ในโรงพยาบาล คลินิก บริษัทผลิตยา บริษัทเครื่องสำอาง เปิดร้านขายยา

คณะพยาบาลศาสตร์ 
- เรียน 4 ปี จบมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และวิทยาลัยพยาบาลเปิดสอนเยอะ
- จบมาไม่ต้องกลัวตกงาน เพราะพยาบาลไม่เพียงพอกับงาน เป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศ
- สาขาที่ขึ้นชื่อว่าเรียนหนัก แต่ทำงานหนักกว่า สายงานนี้เหมาะกับคนแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

คณะสัตวแพทยศาสตร์
- เรียน 6 ปี จบมาเป็นสัตวแพทย์ เรียนหนักและงานหนักไม่ต่างจากหมอคน
- เรียนเกี่ยวกับการรักษาดูแลสัตว์ทุกประเภท ทั้ง สัตว์ป่า สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เล็ก 
- คนเรียนได้ ไม่ใช่แค่รักสัตว์เท่านั้น ต้องอดทน หัวดี มีเมตตาเป็นเลิศ และที่สำคัญไม่กลัว ไม่รังเกียจสิ่งปฏิกูลจากสัตว์

คณะสหเวชศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์
- เรียน 4 ปี จบมาสามารถทำได้หลายอาชีพ ขึ้นอยู่กับสาขาย่อยที่เลือกเรียน เป็นฝ่ายสนับสนุนแพทย์ในการรักษาคนไข้
- สาขาย่อยหลักๆ จะมี เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เป็นต้น 
- หลักๆ คือเรียนเป็น "หมอแล็บ" ตรวจสิ่งส่งตรวจของคนไข้ เน้นเรียนโลหิตวิทยา แบคทีเรีย ไวรัส เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกัน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
- เรียน 4 ปี คณะนี้เรียนกว้างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ พื้นฐานการสาธารณะสุขทั่วไป 
- แนะนำเลือกเรียนสาขาย่อยเป็นวิชาชีพเฉพาะอย่าง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) อนาคตดี จบมามีงานแน่นอน
- แอบหางานยาก ต้องแข่งขันสูง ส่วนมากจบมาจะทำงานในภาครัฐ โรงพยาบาล ศูนย์วิจัย และโรงงานอุตสาหกรรม 
- อาชีพทำได้หลากหลายแต่เฉพาะทาง เช่น นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย นักอนามัยสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข