สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะน่าเรียน หางานง่าย โอกาสได้สูง จาก jobthai.com

บทความนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากน้องๆ ม.ปลายทุกคนที่กำลังจะเลือกคณะสาขาเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลนี้เป็นคำแนะนำจากเว็บสมัครงานยอดนิยมของไทย jobthai.com เกี่ยวกับ 9 คณะน่าเรียน สมัครงานหาง่าย โอกาสได้สูง จะมีสาขาไหน เพราะอะไรถึงสมัครงานง่าย ตามมาดูกันได้เลย


คณะบริหารธุรกิจ
คณะยอดนิยมที่น้องๆ หลายคนอยากเข้า ด้วยความที่คณะนี้มีหลากหลายสาขา เช่น การจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้คนที่จบคณะนี้มีงานค่อนข้างหลากหลาย ไม่ตายตัว อย่างเช่น งานการตลาด เซลล์ งานโลจิสติกส์ งานจัดซื้อ ธุรการ งานธนาคาร เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานบัญชี ประชาสัมพันธ์ งานบริการลูกค้า รวมทั้งเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ


คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสุดฮอตในฝันตลอดกาลของน้องๆ หนึ่งในสายงานที่จบออกมาแล้วมีงานรองรับอย่างแน่นอน แถมค่าตอบแทนสูงมากกก โดยเฉพาะวิศวกรในสายงานไอที ไฟฟ้า โยธา และโลจิสติกส์ อย่างเช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรเคมี วิศวกรระบบ วิศวกรโยธา เขียนแบบและออกแบบวิศวกรรม 


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะบัญชี เป็นอีกหนึ่งสาขาการเรียนที่การันตีเลยว่าจบมามีงานทำแน่นอน เพราะเป็นวิชาชีพเฉพาะ คนแย่งงานเรายาก และทุกภาคส่วนธุรกิจต้องมีการทำบัญชี นอกจากนั้นยังมีสายงานที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลายเช่นกัน ทั้งการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติงานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้ เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้  เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ รวมถึงงานธนาคารต่าง ๆ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะที่เราแะนำน้องๆ กันอยู่ตลอด เพราะเป็นสายที่เหมาะกับคนยุคดิจิทัล เป็นการเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานนี้จบมาแล้วที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันอย่างมาก

ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีสาขาที่หลากหลาย เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม โดยอาชีพที่น้องๆ คณะนี้ทำได้มีกว้างมากเช่นกัน อาทิ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเกมส์  นักเขียนโปรแกรมบนมือถือ นักออกแบบและพัฒนาเว็บ นักการตลาดออนไลน์ 


คณะอักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์
อีกหนึ่งคณะที่เน้นศึกษาแบบองค์รวมของศาสตร์เกี่ยวกับอักษรหรือภาษา รวมไปถึงวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ คณะอักษรศาสตร์จึงแบ่งเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ หลากหลาย เช่น ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี เอเชียตะวันออก ส่วนมนุษยศาสตร์จะเพิ่มเข้ามาในด้านวรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สารสนเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม บ้านและชุมชน

โดยอาชีพที่ทำได้ก็มีหลากหลายไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความชอบและความสามารถ อาทิเช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับโรงแรม นักเขียน บรรณาธิการ นักแปล นักกิจกรรม นักประวัติศาสตร์ นักพิสูจน์อักษร Copywriter ติวเตอร์สอนภาษา และงานบริการทุกด้าน


คณะวารสารศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน
คณะที่ชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรียนเกี่ยวกับวิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ และงานทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆ โดยในคณะก็สามารถแบ่งย่อยเป็นหลายสาขา เช่น ภาพยนตร์ การแสดง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด

น้องๆ สามารถทำงานสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ได้ทุกสาย เช่น นักข่าว ดีเจ งานวิทยุ ฝ่ายโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ ครีเอทีฟ กราฟิกดีไซเนอร์  ช่างภาพ นักการตลาด นักเขียน บรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร Copywrite และนักแปล


คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสำหรับคนรักและมีฝีมือด้านศิลปะ รวมถึงการออกแบบ ด้วยการเรียนที่ครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ การวาดมือ และคอมพิวเตอร์ คนเรียนคณะนี้จะมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

ซึ่งสายการเรียนแบ่งออกเป็นหลายสาขา เช่น สาขาวิชาทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศาสตร์ สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบคณะนี้สามารถทำงานได้ในตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์เนอร์ นักออกแบบเครื่องประดับ แฟชั่นดีไซเนอร์ เว็บดีไซเนอร์ มัณฑนากร ช่างภาพ นักวาดภาพประกอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานศิลปะทุกแขนง


คณะจิตวิทยา
คณะนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นหลายสาขา เช่น จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการปรึกษา โดยนำความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ในระบบการศึกษา การจ้างงาน หรือด้านปัญหาสุขภาพจิต

สำหรับงานของน้องๆ ที่จบคณะนี้คือ งานฝ่ายบุคคล ฝึกอบรม นักวางแผนการตลาด นักขาย นักการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นักพูด นักวิเคราะห์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักจิตวิทยา งานบริการมนุษย์และสังคม ครูแนะแนว เป็นต้น


คณะวิทยาศาสตร์ 
อีกหนึ่งคณะใหญ่ ที่มีสาขาย่อยหลากหลายสาย ทั้ง คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จุลชีวิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา รวมทั้งวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อเรียนจบในสาขาที่เลือกแล้ว

และน้องๆ คณะนี้สามารถทำงานในด้านเฉพาะทางและสายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยพัฒนา ฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ งานในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน ครู อาจารย์ เป็นต้น


จากข้อมูลคำแนะนำดังกล่าว AdmissionPremium เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับน้องๆ ในการใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจเรียนต่อกันได้ แต่สุดท้ายแล้วการเลือกเรียนต่อสาขาไหนก็ตาม ล้วนขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของตัวน้องๆ เอง เพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเลือกเรียนสาขาไหนเราก็สามารถหางาน ทำงาน สร้างรายได้ และประสบความสำเร็จตามเส้นทางที่เราเลือกเองอย่างแน่นอน


ที่มา
jobthai.com