สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Health Data Scientist อาชีพใหม่มารันวงการแพทย์

หากย้อนมองดูในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีดิสรัปชัน (Technology Disruption) เริ่มจู่โจมหลายอุตสาหกรรมในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 ทำให้ทุกสายอาชีพต้องรีบปรับตัวไม่เว้นแม้กระทั่งวงการแพทย์ จึงได้มีอาชีพใหม่และมาแรงอย่างมากสวนกระแสเทคโนโลยีดิสรัปชันคือ วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ Health Data Scientist อาชีพนี้เหมาะกับใคร ? และทำงานกับแพทย์อย่างไรบ้าง ?


ทำความรู้จักกับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ Health Data Scientist
Data Technology เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในวงการแพทย์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ววจ.) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ต้องเตรียมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบริหารจัดการกับ Health Data ปริมาณมากมายมหาศาลนี้ จึงจัดตั้ง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หรือ Health Data Science ขึ้น

ความสำคัญของอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
เพราะ Data จำนวนมาก ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย ดังนั้น คนที่อยู่ในอาชีพต้องมีความรู้ที่ผสานกัน ทั้งในด้านการแพทย์และเทคโนโลยี ต้องมีวิธีคิดที่เป็นระบบแบบนักวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะวิเคราะห์หาคำตอบของปัญหาจากข้อมูลได้

และอาชีพนี้สามารถทำงานได้ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ทำงานร่วมกับหมอและพยาบาล ไปจนถึงในระดับนโยบาย สามารถช่วยในการวางแผนนโยบายการสาธารณสุขได้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ

อาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เหมาะกับใคร ?
เหมาะสำหรับคนที่ชอบคิดค้น, ชอบการวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ, สนใจด้านเทคโนโลยี, ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสุขภาพ

อยากเป็น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ต้องเรียน คณะ/สาขา อะไร ?
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบข้อมูล
- นักระบาดวิทยา
- นักวิเคราะห์ข้อมูล
- ผู้จัดการซอฟต์แวร์และข้อมูล
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ต่างประเทศอาชีพนี้ถือเป็นอีกอาชีพที่หลายๆบริษัทจะรีบคว้าตัวคนที่จบสายนี้โดยทันที โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวกับยา เพราะบุคลาที่จบสาขานี้มีหน้าที่สำคัญมากในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ดูได้จาก โควิด-19 ที่ต้องคิดค้นยาตัวใหม่เพื่อมาต้านไวรัสส่วนนึงก็มาจาก นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ในการวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ใครที่จบสาขานี้สามารถทำงานวงการแพทย์และสาธารณสุขในระดับชาติได้และไม่ตกงานแน่นอนคอนเฟิร์ม


ที่มา
https://www.thebangkokinsight.com/402420/