สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวสาขา ​วิศวกรรมพลังงาน เรียนที่ไหน เรียนยังไง ทำงานอะไร

วิศวกรรมพลังงาน อีกหนึ่งตัวเลือกน่าสนใจสำหรับใครที่อยากเรียนจบมาเป็นวิศวกร โดยเฉพาะในช่วงที่วิกฤตด้านพลังงานทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล ทำให้วิศวกรด้านพลังงานกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

และเป็นอีกหนึ่งสาขาที่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจกันมากขึ้นนอกจากเรื่องเนื้อหาการเรียนแล้ว อนาคตเมื่อเรียนจบมีสายงานที่พร้อมรองรับทันที หรือพูดง่ายๆ ก็คือแทบจะไม่ตกงานแน่นอน ทั้งในไทยและต่างประเทศยังคงต้องการผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ

โดยผู้เรียนทางด้านนี้จะมีทักษะวิเคราะห์แสวงหาพลังงานทดแทน วิธีการใช้ทรัพยากรณ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน

สถาบันที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมพลังงาน
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นานาชาติ)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- มหาวิทยาลัยสยาม
- มหาวิทยาลัยศิลปากร (ป.โท)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ป.โท)
​- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ป.โท)
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ป.โท,ป.เอก)


หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน เรียนอะไร ?
หลักๆจะเน้นความรู้ด้านพลังงาน และจะได้เรียนรู้ทักษะในการให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ ออกแบบและคำนวณ ควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิต พิจารณาตรวจสอบ และอำนวยการใช้ระบบพลังงานสิ้นเปลือง พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

สาขานี้เหมาะกับใคร ?
เหมาะกับคนที่สนใจในเรื่องของพลังงาน การคิดวิเคราะห์ การออกแบบคำนวณ  และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ

จบมาทำงานอะไร/ที่ไหนบ้าง?
- วิศวกรและนักวิชาการด้านพลังงาน
- ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงาน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ผู้จัดการด้านพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
- ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก
- พนักงานในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงาน


ใครที่สนใจคณะ/สาขานี้ ทาง Admission Premium บอกเลยว่ามาถูกทางแล้วเพราะหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อเรียนจบสามารถสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้รับผิดชอบพลังงานในโรงงานควบคุม และ ผู้รับผิดชอบพลังงานในอาคารควบคุม ได้โดยไม่ต้องรับการอบรมเพิ่มเติมเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี