สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ มีที่ไหนบ้าง

วิศวกรรมหุ่นยนต์ มีที่ไหนบ้าง? อีกหนึ่งสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่น้องๆ หลายคนสนใจและสอบถามเข้ามาทางเพจ Facebook ของ AdmissionPremium ดังนั้น บทความนี้พี่ๆ จึงไม่รอช้า มาช่วยค้นหาข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัยของน้องๆ เกี่ยวกับ การเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ว่าหลักสูตรทางด้านนี้ในระดับปริญญาตรีมีสถาบันไหนเปิดสอนบ้าง 


สถาบันที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)


แถมให้อีกนิดก่อนตัดสินใจยืนแอดมิชชันเข้าเรียนต่อสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เมื่อเข้าไปในสาขานี้ หลักๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ในกระบวนการผลิต การออกแบบ วิเคราะห์ และการผลิตฃิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักร และระบบปัญญาประดิษฐ์และการเทคโนโลยีภาพในอุตสาหกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสถาบัน
https://engineer.kmitl.ac.th/post/5945
http://www.eng.src.ku.ac.th/courserase/
https://www.eng.kmutnb.ac.th
https://www.kmutnb.ac.th/faculty-and-agencies 
https://www.chula.ac.th/course/18507/