สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขานิเทศศาสตร์ เรียนจบแล้วทำงานอะไร?

  
รีวิว คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับงานในด้านศิลปะแขนงต่างๆในการสื่อสาร หลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ วิธีการนำเสนอ
เรียนรู้ในการเป็นผู้ส่งสารคือ การทำสื่อในด้านต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจและทำอย่างไรให้ผู้รับสารเข้าใจ

เรียนจบแล้วทำงานอะไร?

» Youtuber
» Content creator
» Digital Marketing
» Digital Agency
» Graphic designer
» Producer
» นักสตรีมเมอร์
» Vlogger
» Tiktoker

ข้อมูลหลักสูตรสาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์