สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำ 5 อาชีพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคใหม่ในอนาคต


เรียนคณะไหนดีนะ ? นี่คงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ คนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อเราต้องคำนึงถึงความชอบ ค่าใช้จ่าย การเดินทาง ความต้องการของตลาดแรงงาน
อาชีพและผลตอบแทนที่จะได้ในอนาคต การที่จะเลือกเรียนคณะอะไรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคิดอย่างรอบคอบ เพราะมันคือหนึ่งปัจจัยหลักที่เป็นตัวกำหนดเส้นทางของชีวิตวัยทำงานในอนาคตของเราเลยเนอะ
มาดูกันค่ะว่าอาชีพไหนที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคตบ้างไปดูกัน!


วิศวกรบริหารจัดการขยะ เพื่อจัดการกับขยะที่มากขึ้นทุกวัน
วิศวกรบริหารจัดการขยะ เรียนคณะไหน ที่ SAU?
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
    ในยุคที่คนใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยประชากรที่เพิ่มมากขึ้นสอดรับกับปริมาณขยะ ทำให้ขยะกลายเป็นปัญหาอับดับต้น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมากมาย รวมทั้งมนุษย์อย่างเราด้วย
การจัดการกับขยะจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งบางวิธีนั้นสร้างผลลัพธ์ตรงกันข้าม เช่น ดินบริเวณพื้นที่ฝั่งกลบขยะเป็นพิษ มลพิษจากการเผาทำลายขยะ เป็นต้น
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับขยะจำนวนมากได้อย่างถูกวิธี วิศวกรบริหารจัดการขยะจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตอย่างมากในอนาคต


นักการตลาดดิจิทัล เพราะโลกออนไลน์คือตลาดสำคัญ
นักการตลาดดิจิทัล เรียนคณะไหน ที่ SAU?
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

    เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า ได้ส่งอิทธิพลถึงภาคธุรกิจและสังคม โลกออนไลน์จึงกลายเป็นตลาดที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
เพราะผู้บริโภคหันมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ กันมากขึ้น จนเกือบเป็นช่องทางหลัก เห็นได้ชัดเจนในช่วงวิกฤตโควิด-19
นักการตลาดดิจิทัล วิเคราะห์ วางแผน ดูแลและจัดการด้านการตลาดดิจิทัล จึงเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการ และมีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเรื่อย ๆ


วิศวกรการเงิน จัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
วิศวกรการเงิน เรียนคณะไหน ที่ SAU?
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
    เพราะความมั่นคงของการประกอบธุรกิจทุกประเภท ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพด้านการเงิน ทุกองค์กรจึงต้องมีการวางแผนนโบายด้านการเงิน การลงทุน การจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น
วิศวกรการเงินซึ่งทำหน้าที่เหล่านี้จึงกลายเป็นอาชีพใหม่ด้านการเงินที่น่าจับตามอง และมีเกณฑ์เติบโตได้อีกในอนาคต ทั้งนี้ โดยปกติอาชีพด้านการเงินและการจัดการ ก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่แล้ว

กราฟิกดีไซน์ งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
กราฟิกดีไซน์ เรียนคณะไหน ที่ SAU?
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
    งานออกแบบและผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่ยากจะถูกทดแทนได้ได้ด้วย AI หลายธุรกิจต้องอาศัยงานกราฟิกดีไซน์เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค
ยิ่งในช่วงที่ธุรกิจออนไลน์กำลังเฟื่องฟู งานกราฟิกดีไซน์ เช่น รูปภาพ วิดีโอ ที่น่าสนใจ โดดเด่น และสวยงามก็ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ จึงทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพราะ Data มีประโยชน์มากกว่าที่คิด
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เรียนคณะไหน ที่ SAU?
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

    เมื่อหลายองค์กรเร่งเห็นประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ ข้อมูลมากมายจากหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จึงถูกนำมาจัดระเบียบ วิเคราะห์ ประมวลผล โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
เพื่อนำมาใช้วางแผนพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพยุคใหม่ที่น่าจับตามอง
ด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและค่าตอบแทนจำนวนมากที่จะได้รับ

 เพื่ออาชีพในอนาคตที่ตรงกับความต้องการของตลาดเเรงงาน ต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่การเลือกคณะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ดังนั้น อาชีพที่น่าสนใจ คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ได้แนะนำน้องๆไป
น่าจะเป็นหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจที่ดีให้น้องๆได้นะคะ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนที่ SAU คลิก
 www.sau.ac.th/