สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะสายภาษา เกาหลี จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง

บทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium ขอเอาใจน้องๆ สายศิลป์-ภาษากันซักหน่อย สำหรับใครที่กำลังมองหาคณะหรือสาขาที่เกี่ยวกับภาษา อยากรู้ว่า ศิลป์-ภาษา เข้าคณะอะไรได้บ้าง อย่างเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ ใครกำลังหาว่ามีสถาบันอุดมศึกษาในไทยที่ไหนมีคณะสายภาษาเหล่านี้เปิดสอนอยู่บ้าง เราได้รวบรวมตัวอย่างมาไว้ให้แล้ว ชวนน้องๆ ตามมาดูกันได้เลย


สาขาภาษาอังกฤษ 
ตัวอย่าง คณะ-สถาบันที่เปิดสอน

คณะอักษรศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ​มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
คณะศิลปศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยพะเยา
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


สาขาภาษาญี่ปุ่น
ตัวอย่าง คณะ-สถาบันที่เปิดสอน 
คณะอักษรศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยพะเยา , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะมนุษยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)


สาขาภาษาเกาหลี
ตัวอย่าง คณะ-สถาบันที่เปิดสอน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
คณะมนุษยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะอักษรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาภาษาจีน
ตัวอย่าง คณะ-สถาบันที่เปิดสอน
คณะมนุษยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปศาสตร์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยพะเยา , มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 

 

ต้องบอกเลยว่าสาขาทางด้านภาษาต่างๆ เหล่านี้ ถือว่ามีโอกาสในการทำงานที่เปิดกว้างอยู่ตลอดทุกยุคสมัยไม่น้อยหน้าสายอื่น แถมยังสามารถต่อยอดไปในสายงานได้หลากหลายมากเช่นกัน และนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่พี่ๆ คัดมาให้น้องๆ ดูกันคร่าวๆ เท่านั้น เพราะในไทยเรามีอีกหลายมหาวิทยาลัยหลายสถาบันที่เปิดสอนทางด้านภาษา น้องๆ คนไหนสนใจสาขาภาษาอะไรของสถาบันไหนก็ไปลองค้นดูหลักสูตรเพิ่่มเติมกันต่อได้เลยนะ