สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาการถ่ายภาพ มีที่ไหนบ้าง

สาขาเรียนทางด้าน "การถ่ายภาพ" มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง? บทความนี้เอาใจน้องๆ หัวใจศิลปิน ผู้มีความชอบและหลงใหลในการถ่ายภาพ สนใจอยากเอาดีทางด้านนี้จริงๆ จังๆ และอยากเป็น "ช่างภาพอาชีพ" อยากเรียนต่อด้านนี้ต้องแอดมิชชันเข้าเรียนคณะไหน? สาขาอะไร? ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย และจะมีสถาบันไหนเปิดสอนบ้าง เรารวบรวมมาไว้ให้แล้ว ตามมาดูกันเลยจ้าาา 


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาการถ่ายภาพ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.arch.kmitl.ac.th/communication-art/b-phot/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> creativephoto.finearts.cmu.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Film and Still Photography)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.chula.ac.th/academic/faculty-of-communication-arts

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.jc.tu.ac.th

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> วิทยาลัยเพาะช่าง Photo Pohchang Dep  

โดยปกติแล้วหลักสูตรการถ่ายภาพที่มีสอนในสถาบันต่างๆ ที่เราได้ยกมานั้น มักจะใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี เหมือนคณะสาขาอื่นทั่วไป และเนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ก็คือพื้นฐานเทคนิคทางด้านการถ่ายภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ การสื่อสารด้วยทัศนศิลป์ รวมไปถึงทักษะในการจัดการธุรกิจการถ่ายภาพ น้องๆ คนไหนที่คิดว่าอนาคตอยากประกอบอาชีพช่างภาพ ก็อย่าลังเลที่จะเรียนต่อและมุ่งมั่นไปในเส้นทางสาขาที่ตัวเองชอบนะ