สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีที่ไหนบ้าง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขานี้มีที่ไหนบ้าง? วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาลัยไหนดี? คำถามที่น้องๆ ผู้สนใจสายงานและการเรียนวิศวะ-ไอทีถามกันมาตลอดเกี่ยวกับ สาขาสุดฮอตอย่าง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering) ซึ่งเรียกได้ว่าอีกหนึ่งสาขาที่มีอนาคตดี เงินดี จบมามีงานรอเพียบ และแน่นอนว่าการแข่งขันก็สูงตามไปด้วย

บทความนี้ AdmissionPremium ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่น้องๆ หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากทุกครั้งที่มีการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ นั่นก็คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีที่ไหนบ้าง? ซึ่งเราได้เตรียมคำตอบมาไขข้อสงสัยให้น้องๆ แล้ว ตามมาดูกันเลยว่า วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ มีสถาบันรัฐและเอกชนที่ไหนเปิดสอนหลักสูตรนี้บ้าง


มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคภายัพ เชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยเอกชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์
คณะวิศวกกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

ต้องบอกเลยว่าสาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในสาขาสุดฮอตและอนาคตดี เป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างต่อเนื่อง ใครคิดว่าตัวเองสนใจและเหมาะกับสายงานนี้ อย่ารอช้า รีบสมัครเข้าเรียนเพื่อฝึกฝนเรียนรู้งานในด้านนี้ ให้จบมาพร้อมเป็น "วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความรู้ขั้นเทพ" กันได้เลย