สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนเภสัชที่ไหนดี คณะเภสัชศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง

เรียนเภสัชที่ไหนดี คณะเภสัชศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง ใครสงสัย บทความนี้พี่ๆ AdmissionPremium มีคำตอบให้น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อในคณะเภสัชศาสตร์ กำลังเริ่มหาข้อมูลก่อนก่อนตัดสินใจยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาทางด้านะเภสัช

นอกจากเราต้องรู้ว่ามีคณะเภสัชของมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนบ้าง ก็ต้องเช็คอีกด้วยว่าหลักสูตรของสถาบันนั้นๆ สภาเภสัชกรรมให้การรับรองแล้วหรือไม่ และไม่ต้องเสียเวลาหาคำตอบกันนาน นี่คือรายชื่อสถาบันที่เราได้รวบรวมมาไว้ให้แล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (รับรองแบบมีเงื่อนไข)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)

อย่าลืมตรวจสอบกันให้ดีว่ามีสถาบันไหน มหาวิทยาลัยใดบ้าง ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อที่เรียนจบมาแล้วจะสามารถเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ 

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ สภาเภสัชกรรม (อัปเดตข้อมูล ปี 2563)