สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนแฟชั่น มหาลัยไหนดี สาขาออกแบบแฟชั่น มีที่ไหนบ้าง

เรียนแฟชั่น มหาลัยไหนดี สาขาออกแบบแฟชั่น มีที่ไหนบ้าง? น้องๆ คนไหนสนใจสายงานและอยากเรียนด้าน การออกแบบแฟชั่น บทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium ก็มีตัวอย่างสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับสายงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย แฟชั่นดีไซน์ แฟชั่นและสิ่งทอ ที่เปิดสอนในสถาบันต่างๆ ของไทยมาแนะนำ มาดูกันว่าสาขาแฟชั่นหรือออกแบบแฟชั่น จะมีที่ไหนให้เราได้เข้าไปเรียนรู้บ้าง


มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์