สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทางของคนอยากปัง! คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีที่ไหนบ้าง

บอกเลยรุ่ง! น้องๆ ที่มีใจรักหรือสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี การจัดการ และสื่อสมัยใหม่ บอกเลยคณะสาขาที่เรานำมาฝากนี้น่าสนใจและต้องโดนใจน้องๆ อย่างมากแน่นอน เพราะเป็นคณะที่มีสาขาให้เลือกเรียนหลากหลาย ซึ่งล้วนแต่เป็นสายที่เราสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้กับการทำงานในยุคดิจิทัลและอนาคตที่การทำงานปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ ได้อย่างไม่ต้องกลัวตกงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกหนึ่งคณะที่เราอยากมาแนะนำน้องๆ คนนรุ่นใหม่ที่อยากรู้จัก ด้วยความโดดเด่นของสาขาเรียนที่หลากหลาย และจบมามีงานรองรับอยู่ตลอดแทบทุกวงการ บอกได้คำเดียวเลยถ้าเลือกเรียนถูกสาขา รับรองว่าอนาคตไปได้ไกลในยุคดิจิทัลแน่ๆ เอาล่ะ อยากรู้กันแล้วใช่มั้ยว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีที่ไหนบ้าง? จะเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไหนดี? บทความนี้เรามีตัวอย่างมาแนะนำ ตามไปตำกันต่อได้เลยจ้าาา


ตัวอย่างทางด้านคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สำหรับน้องๆ ที่สงสัยว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มี "สาขาวิชาย่อย" อะไรน่าสนใจหรือมีสอนอยู่บ้าง ก็ต้องบอกว่ามีสาขาย่อยที่แตกต่างและหลากหลายไปตามหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยสาขาเหล่านี้ เช่น

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ภูมิสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ เป็น และบางสถาบันก็มีสาขาย่อยน่าสนใจล้ำสมัยอย่าง สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ