สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 ทักษะอาชีพ (Hard Skills) ที่ตลาดงานต้องการมาก ในปี 2025

มีใครสงสัยไหมว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทักษะการทำงานแบบใด? อาชีพประเภทไหน? จะยังคงจำเป็นอยู่และเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่บ้าง? บทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium มีข้อมูลเด็ดเรื่อง ทักษะอาชีพการทำงานที่ตลาดงานในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีความต้องการยังไงบ้าง มาฝากน้องๆ และเพื่อนๆ ที่กำลังวางแผนอาชีพในอนาคต อยากรู้ว่าเรียนอะไรไม่ตกงาน เรียนสาขาไหนจบมาแล้วตลาดงานพร้อมรอต้อนรับบ้าง ตามมาดูกัน

โดยข้อมูลที่น่าสนใจจาก World Economic Forum ที่มีรายงานเกี่ยวกับ Future of Jobs Survey 2020 โดย World Economic Forum บอกไว้ว่า ทักษะอาชีพการทำงาน (Hard Skills) ซึ่งจะเป็นที่ต้องการมากที่สุดในปี 2025 นั้น ประกอบด้วย 5 ทักษะ ดังต่อไปนี้

- ทักษะคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
(Analytical thinking and innovation)

- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
(Technology use, monitoring and control)

- ทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรม
(Technology design and programming)

- ทักษะการคิดวิเคราะห์
(Critical thinking and analysis)

-
ทักษะการแก้ไขปัญหาและออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ UX
(Troubleshooting and user experience)และนอกจาก 5 ทักษะจำเป็นในการทำงานแล้ว อีกหนึ่งทักษะที่ขาดไม่ได้ในการทำงานเช่นกัน ก็คือ ทักษะด้านอารมณ์และการเข้าสังคม (Soft Skills) โดยในรายงานของ World Economic Forum ก็มีคำแนะนำเกี่ยวกับทักษะด้านอารมณ์ไว้ 10 ทักษะ ดังนี้ 
- ทักษะการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning and learning strategies)
- ทักษะการเจรจาต่อรอง (Persuasion and negotiation)
- ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership and social influence)
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, originality and initiative)
- การวิเคราะห์และประเมินผล (Systems analysis and evaluation)
- การปรับตัว (Resilience, stress tolerance and flexibility)
- การให้เหตุผล (Reasoning, problem-solving and ideation)
- การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex problem-solving)
- ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence)
- ทักษะการทำความเข้าใจความต้องการของผู้คน 


จากข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาฝาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ และน้องๆ ที่กำลังคิดจะเรียนต่อและหาว่าสาขาอาชีพไหนจะตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคตได้ ก็อย่าลืมเอาทักษะเหล่านี้ไปใช้เป็นตัวเลือกในการช่วยตัดสินใจนะ


ข้อมูลจาก : CareerVisa Thailand