สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการท่องเที่ยว (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการท่องเที่ยว (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563
และชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการท่องเที่ยวของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยโครงการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เกิดขึ้นโดยความร่วมมือกับ STREAM4INNOVATOR จากสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับการนำเสนอ มีดังนี้
รอบเช้า
• กระชาย ไผ่ตองลองมาแอ่วแลเด้อ  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)
• แยมและลูกอมแปรรูปจากผลพิลังกาสาเพื่อความยั่งยืน (วิทยาลัยดุสิตธานี)
• Video Marketing ชุดตัวอย่าง กาญจนบุรี เที่ยว กิน ฟินวันเดียว (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
• แอพพลิเคชั่น : เชื่อฉัน ใช้ฉัน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
• Easy Exhi (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
• E – Rent (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 รอบบ่าย
• ดื่มด่ำ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
• การออกแบบสินค้าที่ระลึกด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ชุมชน (วิทยาลัยดุสิตธานี)
• ป้ายไม้เสี่ยงทาย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)
• The Next KOKMEAUNG (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
• สวมบทบาทวิถีชุมชน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
• Travonate (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์