สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติการสมัครสอบ และชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT 64

สรุปจำนวนผู้สมัครและชำระเงิน GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 หลังปิดระบบรับสมัคร (7 ธ.ค.64 ) และปิดระบบชำระเงิน (8 ธ.ค.62) มีผู้สมัครและชำระเงินทั้งสิ้น 257,282 คน‬


สถิติย้อนหลังการสมัครสอบและชำระเงิน GAT/PAT ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นระบบ TCAS

GAT/PAT61 259,882 คน
GAT/PAT62 265,552 คน
GAT/PAT63 255,295 คน
GAT/PAT64 257,282 คน


ตารางสอบ GAT/PAT64 >> 
www.admissionpremium.com/content/5791
รวมเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT #dek64 >> www.admissionpremium.com/content/5843