สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมคณะแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ยื่นรอบ PORTFOLIO


รวมคณะแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ยื่นรอบ PORTFOLIO

 
เข้าสู่ช่วง TCAS อย่างเป็นทางการเมื่อทาง ทปอ. มีการประกาศกำหนดการต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การรับน้อง ๆ 64 เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งปีนี้มีการรับสมัครด้วยกันทั้งหมด 4 รอบ 5 รูปแบบ สำหรับคณะที่เรียกได้ว่าเป็นคณะที่มีคนสนใจเข้าเรียนตลอดการนั้นคือ คณะแพทย์ศาสตร์ โดยสมัครสอบผ่าน กสพท ซึ่งปัจจุบันทปอ. นั้นได้จัดให้ กสพท เปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่รับสมัครในรอบ Admission 1 รูปแบบที่ 1 แต่อย่างไรก็ตามยังมีคณะแพทย์ของหลาย ๆ มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครในรอบอื่น ๆ วันนี้พี่ Admission Premium จึงได้รวบรวมคณะแพทย์ที่เปิดรับสมัครในรอบ PORTFOLIO ทั้งกำหนดการรับสมัคร และชื่อโครงการมาฝากน้อง จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างรีบไปเช็ก!! เลย
 

มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัคร 1 – 25 ธ.ค. 63
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ          จำนวนรับ        25
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                                 จำนวนรับ        30
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.,M.Eng program                                               จำนวนรับ        20
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.,M.M                                                                 จำนวนรับ        20
 
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม >>> www.tcas.mahidol.ac.th


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร 6 – 15 ม.ค. 63
คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล                                                                    จำนวนรับ        10
โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ                                                                                  จำนวนรับ        25
โครงการเรียนดีโอลิมปิก                                                                                        จำนวนรับ        25
โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ ฯ                   จำนวนรับ        1

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม >>>www1.reg.cmu.ac.th

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฯ

รับสมัคร 1 พ.ย. - 24 ธ.ค. 63
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                                                                      จำนวนรับ        28

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม >>> www.pccms.ac.th


 
เป็นยังไงกันบ้างน้อง ๆ กับข้อมูลที่พี่ได้นำมาฝาก ขอออกตัวไว้ก่อนนะว่าในบ้างมหาวิทยาลัยที่ปิดรับสมัครไปแล้วนั้นพี่ไม่ได้รวบรวมไว้ใคร และยังคงมีบางมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนี้จึงเป็นเพียงบ้างคณะที่พี่สามารถหาข้อมูลได้เท่านั้น ซึ่งแต่ละคณะก็มีรายละเอียดการพิจารณาการรับสมัครแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยที่พี่เองได้แนบลิงค์ต่าง ๆ ให้น้องได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว สนในคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยไหน ก็รีบอ่านรีบสมัครกันเลย พี่ Admission Premium ขอเป็นกำลังใจเล็ก ๆ ให้น้องทุกคนทำได้อย่างใจหวังอีกแรง