สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เส้นทางอาชีพ เทรนเนอร์ สายงานที่ยังฮอต รับเทรนด์รักสุขภาพ

ชวนน้องๆ มาทำความรู้จักสายอาชีพน่าสนใจอย่าง "เทรนเนอร์" (Personal Trainer) หรือ ผู้ฝึกสอนส่วนตัวด้านการออกกำลังกาย หนึ่งในอาชีพสุดฮอต มาแรง เป็นอีกอาชีพสายธุรกิจสุขภาพที่ตอบโจทย์สังคมปัจจุบันที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นมากขึ้น

เทรนเนอร์ คือใคร มีหน้าที่อะไร?

เทรนเนอร์ คือ ผู้ที่มีความรู้ด้านฟิตเนส จะทำหน้าที่เทรนการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้ โดยต้องเค้าเหล่านั้นจะมีหน้าที่พัฒนาและนำวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละคนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อความเป็นผู้นำในการออกกำลังกายของกลุ่มคนที่มีสุขภาพดีหรือกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีข้อจำกัดทางการแพทย์ รวมทั้งมีความสามารถเพียงพอที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย กระตุ้นจูงใจให้บุคคลดูแลรักษาสุขภาพ และเป็นผู้นำด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย 

คุณสมบัติที่คนจะเป็น เทรนเนอร์ ต้องมี

- มีความรักและชื่นชอบในการออกกำลังกาย
- ชอบการสอนการพูดคุย อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น 
- เป็นนักปฏิบัติ นักวางแผน มีระเบียบวินัย มีความอดทน และรอบคอบ
- สนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ และชอบค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
- จบหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


 

จะเป็น เทรนเนอร์ ต้องเรียนอะไร

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเข้าสู่เส้นทางอาชีพเทรนเนอร์ ก็มีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน นั่นคือ 

1 เรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในคณะสาขาทางด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือคณะพละศึกษา  แนะนำว่าให้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนวิทย์-คณิต แต่บางมหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์ไม่เหมือนกัน ต้องศึกษาตามระเบียบการอีกครั้ง 

2 เรียนหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น หรือคอร์สเรียนเกี่ยวกับ ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลระดับมืออาชีพ (Certified Personal Trainer Course) ตามสถาบันฟิตเนสต่างๆ ในประเทศไทย

สรุปง่ายๆ ว่า ถ้าใครที่ไม่ได้จบสายวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือพลศึกษามา แต่มีความชื่นชอบด้านนี้แล้วเราศึกษาเรื่องสรีระของร่างกาย และชอบการออกกำลังกายจริงๆ สามารถเรียนรู้กันได้ หลังจากเรียนรู้ทำความเข้าใจและตั้งใจทำงานสายนี้จริงจัง ค่อยมาเรียนต่อคอร์สเฉพาะทางเพื่อให้ได้ใบรับรองก็ได้ ที่สำคัญในการทำงานหรืออาชีพนี้คือ หากจะไปสมัครเป็นเทรนเนอร์ที่ไหน แต่ไม่มีใบรับรองจากสถาบันใดเลย ความน่าเชื่อถือก็จะลดลง

และนี่คือตัวอย่างคณะสาขา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพเทรนเนอร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยมหิดล