สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาการตลาด ที่ไหนดี จบมาทำอะไรได้บ้าง

หากพูดถึงสาขาการตลาดก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การตลาดออนไลน์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการซื้อขาย หรือการบริโภคของผู้คนในยุคสมัยนี้หันมาให้ความสนใจสื่อออนไลนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการตลาดออนไลน์ขึ้นมาไม่ว่าทั้งใน Facebook , IG , Twitter และ Youtube ต่างต้องใช้การตลาดออนไลน์ทั้งนั้น

วันนี้เลยจะมาแนะนำ สาขาการตลาด ​มีที่ไหนน่าสนใจ และจบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง? หากใครอยากเป็นนักการตลาดขั้นเทพสามารถเริ่มต้นหาข้อมูลและแนวทางได้ที่นี่เลยเพราะจะมาแนะนำตั้งแต่สถานที่เรียนไปจนถึงอาชีพในอนาคต ยิ่งจบสายการตลาดมาตัวเลือกค่อนข้างเยอะมากในสายอาชีพนี้พูดได้คำเดียวว่าจบสาขาการตลาดหางานได้ไม่ยาก


สาขาการตลาด มีที่ไหนน่าสนใจ?
เริ่มที่คณะสาขาการตลาดกันก่อนเลย แม้จะเรียนเหมือนกันแต่บางมหาวิทยาลัยก็มีชื่อ คณะ/สาขา ที่เรียกแตกต่างกันนะ

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาดและการขาย (แบบอินเตอร์ก็มีนะ)
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาด (อินเตอร์)
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ (อินเตอร์)
• มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการตลาด

• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาด (อินเตอร์)
• มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด
• มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยนานาชาติ สาขาสื่อและการสื่อสารการตลาด (อินเตอร์)


สาขาการตลาด จบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?
สาขาการตลาดในยุคนี้นั้น บัณฑิตที่จบสาขานี้มาสามารถทำงานได้หลากหลายสายงาน อย่างเช่น อาชีพต่อไปนี้ 
- นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner)
- นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)
- นักวิจัยตลาด / นักวิเคราะห์การตลาด (Market Researcher or Marketing Analyst)
- ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant)
- นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer)
- นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)
- นักการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketer)
- นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด (Content Marketing)
- นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
- นักโฆษณา (Advertisers)