สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตัวเลขคนว่างงานสูง ตลาดงานไทย สาขาไหนจะไปรอดช่วงโควิด-19

บทความนี้พี่ๆ AdmissionPremium มีข่าวเกี่ยวกับตลาดงานในประเทศไทยมาฝากน้องๆ ที่กำลังจะเรียนจบหรือกำลังหาคณะสาขาเพื่อเรียนต่อ เอาไว้ดูเป็นแนวทางวิเคราะห์เทรนด์หรือแนวโน้มอาชีพในอนาคตของตัวเองกันได้นะว่าสาขางานด้าน ไหนอุตสาหกรรมใดบ้างที่อนาคตมีแนวโน้มขยายตัวได้

โดยจากการเปิดเผยข้อมูลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคม พบว่า ‘ตลาดแรงงานไทย’ ในปี 2564 ยังมีความน่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัดจากจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและเลิกจ้างในเดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 435,010 คน และ 220,324 คน ตามลำดับสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานภาวะการทำงานของประชากรเดือน ต.ค. 2563 ข้อมูลตัวเลขผู้ว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในเดือน ต.ค.2563 มีแรงงานรวม 38.76 ล้านคน ว่างงานอยู่กว่า 8.1 แสนคน

โดยโครงสร้างกำลังแรงงาน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.92 ล้านคน ซึ่งเป็นแบ่งออกเป็น 1.ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.76 ล้านคน ได้แก่ ผู้มีงานทำ 37.90 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.81 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.05 ล้านคน และ 2.ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.16 ล้านคน (แม่บ้าน นักเรียน คนชรา) ได้แก่ ทำงานบ้าน 5.01 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.31 ล้านคน อื่นๆ 8.84 ล้านคน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่าจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 8.9 แสนคน จาก 37.01 ล้านคน เป็น 37.90 ล้านคน ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4.55 แสนคน จาก 3.55 แสนคน เป็น 8.10 แสนคน และผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานลดลง 1.06 ล้านคน จาก 19.22 ล้านคน เป็น 18.16 ล้านคน


นอกจากนั้น สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ข้อมูลด้านการจ้างงานแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ยังมีการ ‘หดตัว’ และ ‘ขยายตัว’ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรม สาขาขนส่ง มีการขยายตัว 6.52% และ สาขาเกษตรกรรม ขยายตัวที่ 1.50% ตามลำดับ เป็น 2 สาขาที่มีการขยายตัวมากที่สุดท่ามกลางวิกฤิตต่างๆ 

ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมหลักที่ ‘หดตัว’ จากวิกฤตที่ผ่านมา ได้แก่ 4 สาขา คือ สาขาที่พักแรม/ร้านอาหาร -24.01% สาขาการผลิต -6.37% สาขาก่อสร้าง -3.17% และ สาขาการค้า -2.24% ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤติที่เกิดขึ้นกับตลาดแรงงานไทยในช่วงปีที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดีขอบคุณข้อมูลจาก
https://thestandard.co/new-record-thailand-unemployment-rate-2020/
https://news.thaipbs.or.th/content/299012