สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข่าวดี! มหาวิทยาลัยเกริก มอบทุนการศึกษาปี 64 สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยเกริก มอบทุนการศึกษาปี 64 โดยเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เรียนดี และมีความสามารถได้เรียนฟรี ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ
ได้แก่ ทุนเรียนดี กิจกรรมเด่นให้น้อง ๆ ได้เรียนฟรี แบบไม่มีเงื่อนไข นอกจากทุนการศึกษาดี ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกริกมอบให้แล้ว ยังมีการสอนเสริมภาษาจีน ฟรี
สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริก เพิ่มการเรียนรู้ทางภาษา กับมหาวิทยาลัยเกริกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานที่ดีในอนาคตให้กับตัวเองได้ฟรี ๆ แบบไม่มีเงื่อนไข
อีกทั้งหากน้อง ๆ พลาดทุนการศึกษาเรียนฟรี ก็ไม่ต้องเสียใจ มหาวิทยาลัยเกริกยังมีการรับสมัครเรียนแบบออนไลน์ โดยสามารถสมัครได้ทุกวัน ทุกเวลา
โดยรับส่วนลดทันที 24,000 บาท (ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย) สามารถสมัครเรียนได้เลยโดยไม่ต้องสอบเข้า ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ทุนการศึกษา คือ
ทุนเรียนดี ดร.เกริก  เป็นทุนเรียนดีที่ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยในการสมัครสอบชิงทุน มหาวิทยาลัยเกริก เน้นรับนักศึกษาเรียนดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
การสมัครและเงื่อนไขการสมัครทุน
 • สามารสมัครสอบทุนได้ที่ admission.krirk.ac.th/scholarship-apply
 • สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ
 • วิชาความรู้ทั่วไป
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
            ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่นั่งสอบ ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.krirk.ac.th
ประกาศผลสอบวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถดูประกาศผลสอบได้ที่ www.krirk.ac.th เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป (วันสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง)
 
ทุนความสามารถพิเศษ  สำหรับน้องๆ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถทางด้าน เช่นด้านวิชาการ ด้านดนตรี  การตัดต่อ หรือ กราฟิก เป็นต้น ในการสมัครสอบทุนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยในการสอบ
การสมัครและเงื่อนไขการสมัครทุน
 • สามารสมัครสอบทุนได้ที่ admission.krirk.ac.th/scholarship-apply
 • สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์สะสมผลงาน ( Portfolio ) เข้ามาในระบบสมัครด้วย
 • เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน และต้องนำแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) มานำเสนอต่อคณะกรรมการ
วันที่ทดสอบและสอบสัมภาษณ์
 • วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564  ณ  ห้องประชุม 1217 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบ
 • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถดูประกาศผลสอบได้ที่ www.krirk.ac.th ค่ะ
 
ทุนเรียนประธานนักเรียน  สำหรับน้องๆ ที่เป็นประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) โดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยในการสอบทุน
 • สามารถสมัครสอบทุนได้ที่ admission.krirk.ac.th/scholarship-apply
 • สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์สะสมผลงาน ( Portfolio ) เข้ามาในระบบสมัครด้วย
 • เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน และต้องนำแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) มานำเสนอต่อคณะกรรมการ
วันสอบสัมภาษณ์
 • วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  ห้องประชุม 1217 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบ
 • วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถดูประกาศผลสอบได้ที่ www.krirk.ac.th

 
น้อง ๆ คนไหนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกริก :  https://www.krirk.ac.th/register_th/ 
Facebook : https://www.facebook.com/krirk.uni
Line OA : @krirk
Tel: 065-654-6185 / 065-654-6189