สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เศรษฐศาสตร์ จบมาทํางานอะไร 15 อาชีพยอดฮิตของเด็ก Econ

ใครสงสัย เรียนเศรษฐศาสตร์ จบมาทํางานอะไร ? จบเศรษฐศาสตร์ ทํางานราชการ ได้ไหม ? สายงานเศรษฐศาสตร์ มีอะไรบ้าง ? บทความนี้มีให้ทุกคำตอบ น้องคนไหนสนใจเรียนสายเศรษฐศาสตร์ ตามมาดูกันไว้เป็นข้อมูลสำหรับอนาคตกันได้

"เศรษฐศาสตร์" สาขาที่เรียนเกี่ยวกับ?

คณะ/สาขา เศรษฐศาสตร์ (Economics) เป็นอีกหนึ่งคณะที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจและการบริหาร ในคณะนี้น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรทรัพยากร การผลิต การกระจายสินค้า การค้า และการแข่งขัน ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ด้วย 

รวมทั้งหน่วยเศรษฐกิจในสังคม ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ธุรกิจหรือบริษัท ไปจนถึงระดับประเทศ ภาพรวมของตลาดการค้าต่าง ๆ ทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย มีพฤติกรรมอย่างไร ตลอดจนพฤติกรรมระดับใหญ่ ที่เราเรียกว่า เศรษฐกิจมหาภาค การเงิน การผลิต มีความสัมพันธ์กันอย่างไร รวมทั้งการวิเคราะห์นโยบาย หาเหตุผล และคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา


โดยส่วนมากการเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถแบ่งออกตามเนื้อหาได้ 2 สาขาหลักๆ คือ
1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค จะเป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ และบุคคล หรือหน่วยงานสำคัญ ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง เช่น การศึกษาเกี่ยวกับตลาดแต่ละตลาด และตัวแทนทางเศรษฐกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับครัวเรือน หน่วยธุรกิจ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ฯลฯ
2. เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษาเศรษฐกิจในภาพรวม เช่น อุปทานมวลรวมและอุปสงค์มวลรวม การว่างงาน เงินเฟ้อ การเติบโตของเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถจำแนกออกตามการวิเคราะห์ปัญหาได้อีก 2 แบบ คือ
1. เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หรือเศรษฐศาสตร์ตามความเป็นจริง (Positive economics)
2. เศรษฐศาสตร์นโยบาย หรือเศรษฐศาสตร์ตามที่ควรจะเป็น (Normative economics)
 

คณะเศรษฐศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง? 

คนที่จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้มีอาชีพที่เฉพาะเจาะจงมาก หลายคนอาจถูกเรียกว่าเป็น นักเศรษฐศาสตร์ สามารถทำงานได้ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคการลงทุน ในตำแหน่ง นักเศรษฐศาสตร์ หรือ นักวิเคราะห์ นักวิจัย นักวิชาการ เพื่อการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสภาวะการตลาด และการวางแผนดำเนินธุรกิจต่างๆ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว และนี่คือตัวอย่าง 15 สายงานที่คนเรียนจบเศรษฐศาสตร์สามารถทำได้

นักวิเคราะห์สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่บริหารกองทุน
นักวิเคราะห์แผนงานธนาคาร 
นักวิเคราะห์ตลาด
นักวิเคราะห์การลงทุน
นักวิเคราะห์ราคาสินค้า 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
นักวิเคราะห์โครงการ 
เจ้าหน้าที่ธนาคาร
พนักงานการเงินบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ 
ที่ปรึกษาด้านการเงิน-การลงทุน
ครูและอาจารย์ เศรษฐศาสตร์ 
นักวิจัยประจำสถาบันวิจัย 
พนักงานราชการ ในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การค้า
(เช่น กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

แม้ว่าคณะเศรษฐศาสตร์ จะไม่มีคำตอบตายตัวว่า จบมาแล้วเป็นอะไรได้ หรือมีงานอะไรบ้างที่เป็นงานเฉพาะสาย แต่นั่นก็ถือเป็นข้อดีที่ว่า ตลาดงานเปิดกว้าง สามารถข้ามไปทำงานในสายบริหาร การเงินการธนาคารได้เช่นกัน ไม่ต้องกลัวตกงานหรือหางานยาก ถ้าน้องๆ รู้จักปรับตัวปรับใช้ทักษะที่เราเรียนมา รวมถึงการเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางอย่างด้านภาษาที่สาม หรือด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่กำลังเป้นที่ต้องการในตลาดงาน ขอบคุณข้อมูลจาก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.jobtopgun.com
www.sanook.com/campus