สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กราฟิกดีไซน์ เรียนคณะอะไร ที่ไหนมีสอน

ใครจะคิดล่ะว่า กราฟิกดีไซเนอร์ จะกลายเป็น 1 ในอาชีพที่ทุกบริษัททุกองค์กรจะต้องมีตำแหน่งนี้ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเจอสื่อสวยๆตามข้างทาง บนรถไฟฟ้า ไม่วายบนโลกโซเชียลก็สามารถพบเจอได้ทั้งหมดนั้นก็ล้วนมาจากฝีมือของ กราฟิกดีไซเนอร์

จากที่เคยอ่านคอมเมนต์ก็มีน้องๆหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าอยากเป็น กราฟิกดีไซเนอร์ จะต้องเริ่มยังไง เรียนที่ไหน จบมาทำงานสายอะไร ? สำหรับเส้นทางสายกราฟิกสายอาร์ตบอกเลยกว่าจะเป็นมือโปรทำงานได้จริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มาดูกันว่าระหว่างจะมาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ ต้องเรียนต้องเจออะไรบ้าง แล้วมีสถาบันไหนเปิดสอนอยู่ในขณะนี้


กราฟิกดีไซเนอร์ อาชีพที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
ถือเป็นอีกอาชีพที่งานออกแบบนั้นไม่ควรจะหยุดนิ่งต้องไปตามเทรนด์ตามกระแสตลอดนี่ก็เป็นอีกทักษะสำคัญของสายงานนี้ต้องก้าวให้ทันโลก งานออกแบบต้องมีลายเซ็นเป็นของตัวเอง ลักษณะงานส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบทั้งตัวอักษร การวาดภาพประกอบ การจัดองค์ประกอบ เพื่อใช้ในการสื่อสารบางอย่างให้คนทั่วไปมองเห็นและเข้าใจความหมายที่ต้องการจะสื่อ

ส่วนการเรียนก็จะต้องเริ่มจากพื้นฐานการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ วาดเส้น เพื่อให้เข้าใจการออกแบบในเบื้องต้น ต่อไปก็จะได้สัมผัสงานกราฟิกอย่างเต็มตัวเริ่มจาก Typography, Environmental Graphic Design,เรียนวิชา Color หรือ Illustration เห็นไหมว่ากว่าจะมาเป็น กราฟิกดีไซเนอร์ เต็มตัวได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ทฤษฎีที่ว่าสำคัญแล้วการใช้งานโปรแกรมออกแบบก็สำคัญไม่แพ้กันโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesignตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านกราฟิกดีไซน์

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะมัณฑนศิลป์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์

​- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรม

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะดิจิทัลมีเดีย

- มหาวิทยาลัยรังสิต คณะดิจิทัลอาร์ต

- มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปะและการออกแบบ


อาชีพอื่น ในสาย กราฟิกดีไซเนอร์ มีอะไรอีกบ้าง ?
- นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)
- นักคิดโฆษณา (Creative)
- ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
- นักออกแบบตัวอักษร (Typographer)
- นักออกแบบเว็บ (Web Designer)