สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี มีที่ไหนบ้าง จบมาทำงานอะไร

บทความนี้พี่ AdmissionPremium จะชวนน้องๆ มาทำความรู้จัก คณะสาขาที่เกี่ยวกับแร่อัญมณีประเภทต่างๆ และการสร้างมูลค่าให้กับสิ่งเหล่านี้ นั่นก็คือ คณะอัญมณี ใครอยากรู้อยากเรียนศาสตร์ด้านนี้ สงสัยว่า คณะอัญมณี เรียนอะไร มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง และจบมาทำงานอะไร พี่ๆ มีคำตอบมาให้น้องๆ ได้คลายสงสัยกันจ้าา

คณะอัญมณี เรียนอะไร 

คณะหรือสาขาอัญมณี น้องๆ จะได้เรียนวิชาหลักๆ คือ ประวัติของแร่อัญมณีประเภทต่างๆ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอัญมณีและวัสดุเครื่องประดับ กระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับ รวมไปถึงด้านธุรกิจและการตลาดของสินค้ากลุ่มอัญมณี

คณะอัญมณี มีที่ไหนบ้าง

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย พี่ๆ AdmissionPremium ได้ไปหาข้อมูลมา พบว่า มีสถาบันที่เปิดสอนคณะสาขาทางด้านอัญมณี อัปเดตล่าสุด ปี 2021 ดังนี้ 

คณะอัญมณี : มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี)
ประกอบด้วย 3 หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม gems.chanthaburi.buu.ac.th/
ดูข้อมูลรีวิวเพิ่มเติม รีวิวอัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา


คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา สาขาวิชาอัญมณีวิทยา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม www.science.cmu.ac.th


คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม www.geo.sc.chula.ac.th


วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม academic.swu.ac.th


คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม decorate.su.ac.th


คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม www.gsa.rbru.ac.th/

คณะอัญมณี จบมาทำงานอะไร
- นักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ
- นักออกแบบโลหะภัณฑ์
- นักวิเคราะห์อัญมณี
- นักวิเคราะห์ทางวัสดุ
- นักวิจัยในสถาบันทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
- อาจารย์และผู้สอนทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
- นักวิชาการด้านการออกแบบเครื่องประดับ
- หัวหน้างานสายการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ
- นักการตลาดหรือฝ่ายขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- นักธุรกิจประกอบธุรกิจอัญมณี
- ประกอบวิชาชีพอิสระในธุรกิจด้านเครื่องประดับและโลหะภัณฑ์