สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาการจัดการทั่วไป ทํางานอะไรได้บ้าง

บทความที่จะมาไขข้อสงสัยของน้องๆ ที่กำลังสนใจหรือกำลังเรียนอยู่ในสาขาชด้านบริหารยอดฮิตอย่าง สาขาการจัดการทั่วไป อยากรู้ว่าสาขานี้ จบมาทํางานอะไร ได้บ้าง ไม่รอช้า ตามพี่ๆ AdmissionPremium มาดูกันได้เลย

สาขาวิชาสาขาการจัดการ (Management) หรือ การจัดการทั่วไป (General Management) เป็นสาขาที่อยู่ในส่วนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของคณะบริหารีธุรกิจหรือคณะการจัดการในมหาวิทยาลัยต่างๆ

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่มีสอนหลักสูตรด้านการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ / คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหาร สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาการจัดการทั่วไป จบมาทํางานอะไรได้บ้าง

ขอบเขตงานในภาคส่วนต่างๆ ที่คนเรียนจบสาขาการจัดการสามมารถทำได้นั้น เรียกว่ากว้างขวางและครอบคลุมในหลากหลายส่วนมาก อาทิเช่น งานด้านการบริหารจัดการฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร งานด้านบัญชีการเงินและธนาคาร งานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งานด้านการวางแผนกลยุทธ์ และนโยบายหรือการจัดการความรู้ ส่วนในเรื่องของตำแหน่งงานของสายนี้ที่สมัครได้ ก็มีหลากหลายสายอาชีพ ตัวอย่างเช่น

อัตราเงินเดือนของสายงานการจัดการ 

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง-สูง
เริ่มต้น 30,000 - 50,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 
เริ่มต้น 15,000 - 30,000 บาท