สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เจาะลึก "คณะทันตแพทยศาสตร์" 6 ปี ต้องเรียนอะไรบ้าง?คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับ ฟัน อวัยวะในช่องปากและอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ทั้งบดเคี้ยวอาหาร ออกเสียง ส่งเสริมบุคลิกภาพ ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี โดยการเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ได้เรียนแค่ทำฟันอย่างเดียวเท่านั้น ผู้ที่เรียนจบเป็นหมอฟันจะต้องมีความสามารถในการตรวจฟัน การวินิจฉัย วางแผน ดูแลรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพฟันในระยะยาวด้วย

ช่วงเวลา 6 ปีเรียนอะไรบ้าง?

 
ปีแรก จะเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และสังคมทั่วๆ ไป หลายวิชาก็เรียนกับนักศึกษาคณะอื่นๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีอินทรีย์ ฟิสิกส์  มหกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป จุลกายวิภาคศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 

ปีที่2 วิชาที่เรียนก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์มากขึ้น เช่น วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาช่องปาก ทันตวัสดุ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รังสีวิทยาช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา ชีวเคมี เป็นต้น

 
ปีที่3 จะเริ่มเข้าสู่วิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการทางทันตกรรมพื้นฐานมากขึ้น เช่น ทันตกรรมหัตถการ ฟันปลอมทั้งปาก การสบฟัน โรคในช่องปาก ฟันปลอมบางส่วน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน เป็นต้น
 

ปีที่4 เริ่มขึ้นคลินิกรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทันตกรรมเบื้องต้น โดยเป็นหน่วยกิตคลินิกประมาณ 1 ใน 3 ของหน่วยกิตทั้งหมด และมีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทางทันตกรรมชุมชนด้วย
 

ปีที่5 เรียนในคลินิกมากขึ้น นับเป็นสัดส่วนประมาณ ครึ่งหนึ่งของหน่วยกิตทั้งหมด นอกจากนั้นก็เป็นการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนามในงานทันตกรรมโรงเรียน และการทำโครงการวิจัยทางทันตกรรม
 

ปีที่6 นิสิตจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในคลินิก โดยจะฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมคล้ายในคลินิกจริงๆ ผู้ป่วยก็จะมีปัญหาทันตกรรมที่ซับซ้อนขึ้น ส่วนในภาคปลายก็จะมีการหมุนเวียนไปฝึกงานในโรงพยาบาลและชุมชนจริง


ตอนนี้ก็ได้รู้กันไปคร่าวๆ แล้วนะคะ ว่าคณะทันตแพทยศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร ต้องเรียนอย่างไร ในชีวิตการเรียน 6 ปีเป็นอย่างไรบ้าง หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆ ที่ช่วยให้น้องๆ ตัดสินใจก่อนที่จะเลือกเรียนต่อ สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนทันตแพทยศาสตร์ อย่ารอช้ารอบโควตา มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID :: @nation_official
โทร.082-7775434 อ.แพทรียา บัววันเพ็ญ