สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ABC สาขาใหม่ของ นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ใครว่า นิเทศฯ เท่ากับ การแสดง การเป็นดารา และทำหนัง? จริงๆ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ยังมีสาขาวิชาให้ได้เรียนรู้ และค้นหาอีกมากมาย  และวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับ สาขา ABC กัน ! อะ งงกันล่ะซิ วิชาสอนภาษาอังกฤษหรอ?  ถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไร ก็ไปดูพร้อมกันเล้ยย+ เทรนด์โลก และพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเราเปลี่ยนไปตลอดเวลา
+ สายงานนี้เป็นที่ต้องการในตลาด/ตลาดต้องการมากขึ้น


สาขา ABC (Advertising and Brand Communications) เป็นสาขาที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาด และการทำแคมเปญโฆษณา มีวิชาหลากหลายให้เลือกเรียน ทั้งด้านการตลาด การวางกลยุทธ์ และด้านครีเอทีฟ อีกทั้งมีโจทย์ให้ทดลองทำจากลูกค้าแบรนด์จริง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับโฆษณา
 

ตัวอย่างวิชาที่น้องๆ จะได้เรียนในสาขา ABC


 

วิชาบังคับ (12 วิชา) 

-      Principle of Marketing : หลักการการตลาด
-      Principles of Brand Communications : หลักการสื่อสารตราสินค้า
-      Consumer Behavior : พฤติกรรมผู้บริโภค
-      Creative Strategy for Advertising and Brand Communications : กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้า
-      Advertising and Brand Communications Research : การวิจัยการโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้า
-      Strategic Media Planning : การวางแผนสื่อเชิงกลยุทธ์ 
-      Digital Marketing for Advertising and Brand Communications : การตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อการโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้า
-      Marketing Communications Management : การจัดการการสื่อสารการตลาด
-      Strategic Brand Management : การจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์
-      Strategic Advertising and Brand Communications Campaign : การรณรงค์การโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์
-      Advertising and Brand Communications Seminar : สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการการโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้า
-      Professional Internship in Advertising and Brand Communications : การฝึกงานวิชาชีพการโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้า

 

วิชาเลือก Brand Building Communication (7 วิชา)

-      International Advertising and Brand Communications : การโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้าระหว่างประเทศ 
-      Advertising and Brand Communications and Society : การโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้ากับสังคม
-      Event Marketing Communications : การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม  
-      Presentation Techniques for Advertising and Brand Communications : เทคนิคการนำเสนอแผนงานเพื่อการโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้า
-      Seminar in Current Issues for Advertising and Brand Communications : สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านการโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้า
-      Marketing Public Relations : การประชาสัมพันธ์การตลาด
-      Social Marketing Communications : การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

 

วิชาเลือก Creative Oriented (8 วิชา)

-      Design and Graphics for Advertising and Brand Communications  : กราฟิกและการออกแบบเพื่อการโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้า
-      Copywriting for Advertising : การเขียนข้อความสำหรับงานโฆษณา
-      Art Direction for Advertising and Brand Communications : การกำกัปศิลป์เพื่องานการโฆษณา และการสื่อสารตราสินค้า
-      Creative Communication for Print Media : การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
-      Creative Communication for Digital Media : การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับสื่อดิจิทัล
-      Creative Communication for Broadcast Media : การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับสื่อกระจายเสียง
-      Film Production for Television Commercial : การผลิตภาพยนตร์โฆษณา
-      Computer Graphic Design and Multimedia for Marketing : การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และสื่อผสมเพื่อการสื่อสารการตลาด

 

วิชาทั่วไป General (4 วิชา)

-      Selected Topic in Advertising and Brand Communications I : เรื่องคัดเฉพาะการโฆษณา และการสื่อสารการตลาด 1
-      Selected Topic in Advertising and Brand Communications II : เรื่องคัดเฉพาะการโฆษณา และการสื่อสารการตลาด 2
-      Selected Topic in Advertising and Brand Communications III : เรื่องคัดเฉพาะการโฆษณา และการสื่อสารการตลาด 3
-      Individual Study : การศึกษาเฉพาะรายบุคคลเป็นยังไงบ้าง หวังว่าน้องๆ จะได้รู้จักคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และสาขา ABC มากขึ้นนะ ถ้าสนใจ และอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ และสาขามากขึ้น น้อง ๆ สามารถเข้าไปติดตามได้ในช่องทางการติดต่อ ได้เล้ยย!
 

ช่องทางการติดต่อ 

หน่วยจัดการศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทร : 02-218-2209, 02-218-2217
Fax : 02-218-2217
E-mai : academic.commarts@gmail.com
Website : www.commarts.chula.ac.th
Facebook : Reg CommArts CU

ช่องทางการติดต่อสาขา ABC

สาขา ABC ชั้น 4 อาคาร 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา ABC : คุณอาภิสรา อินทรวิเศษ 
เบอร์โทร : 02-218-2185
Fax : 02-218-2139