สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"คณะวิศวะ" ด้านไหน? น้องสนใจเรียนมากที่สุด

"คณะวิศวะ" ด้านไหน? น้องสนใจเรียนมากที่สุด

 

AdmissionPremium ได้ทำการสำรวจความสนใจของผู้ใช้ Social Media ซึ่งเป็นพื้นที่ของเด็กรุ่นใหม่ ต่อประเด็นที่ว่า "คณะวิศวะ ด้านไหนที่น้องสนใจเรียนมากที่สุด" 

 

จากการสำรวจผู้ใช้ Facebook 189 แอคเคาท์ และ Twitter 184 แอคเคาท์ รวมเป็น 373 แอคเคาท์ ผลปรากฏว่าสาขาที่น้องๆ สนใจเป็นดังนี้


อันดับ

สาขา

คะแนนโหวตที่ได้รับ

คิดเป็นร้อยละ

1

วิศวกรรมซอฟแวร์

149

39.9%

2

วิศวกรรมไฟฟ้า

69

18.5%

=3

วิศวกรรมโยธา

61

16.4%

=3

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ

61

16.4%

4

วิศวกรรมเครื่องกล

33

8.8%